Mezioborová spolupráce v rodinně-právních řízeních aneb to nejlepší pro dítě po rozvodu

Datum a čas konání: st 12.4.2017, 18:00 – 19:30, stránka akce na facebooku
Místo konání: Místnost č. 38 PF UK
Typ akce: Akademická činnost (zobrazit více)

Zajímá vás rodinné právo? Víte, jak probíhá rozvodové řízení? Dokážete říct, co je při rozvodu rodičů nejlepší zájem dítěte? Víte, že existují řešení, jak dítěti i rodičům během rozvodu pomoci? Slyšeli jste někdy pojem "cochemský model"?

O tom všem a mnohém dalším bude hovořit čtveřice vzácných hostů panelové diskuze na téma: "Mezioborová spolupráce v rodinně-právních řízeních aneb to nejlepší pro dítě po rozvodu", která se bude konat již ve středu 12. 4. 2017 od 18:00 v místnosti č. 38 PF UK!

Hosty diskuze budou:
1) doc. JUDr. Alena Macková Ph.D. - Význam ADR ve sporech rodinného práva
Praktikující advokátka a akademička, vedoucí katedry soukromého práva a hlavní garantka a vyučující studia LL.M. – obor Arbitráž a mediace na vysoké škole CEVRO Institut Praha, vyučující a garantka předměrů občanského práva procesního na PF UK, členka komise Ministerstva spravedlnosti pro rekodifikaci občanského práva procesního, autorka desítek odborných publikací.

2) Dipl.-Übers. Markéta Nováková - Právnické profese v interdisciplinární spolupráci
Založila spolek Cochem.cz, z.s., který usiluje o zavedení cochemské praxe v ČR jako standardizovaného (závazného) postupu při opatrovnickém řízení ve věci úpravy poměrů nezletilých po rozvodu. Síťuje odborníky, získává podporu poslanců a příslušných státních orgánů, šíří osvětu v odborné i laické veřejnosti, přednáší o cochemské praxi a výhodách její aplikace pro všechny zůčastněné. Spolupracuje s předními odborníky a nadacemi podporující děti a dalšími organizacemi z neziskového sektoru.

3) Mgr. Vladimír PolákInterdisciplinární spolupráce v praxi českých soudů
První soudce v ČR, který začal aplikovat interdisciplinární spolupráci inspirovanou cochemskou praxí v rámci opatrovnického řízení ve věci úpravy poměrů nezletilých po rozvodu. Přednáší v rámci vzdělávacích programů Justiční akademie zejména o roli soudu v interdisciplinární spolupráci při řešení rodičovského sporu, sdílí know-how získané při zavádění tohoto postupu s ostatními soudci i zástupci dalších profesí účastnících se opatrovnického řízení.

4) doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA Nejlepší zájem dítěte
Docent lékařské psychologie, klinický psycholog a soudní znalec, dlouhodobě se zabývá nejširší problematikou dětské a forenzní psychologie. Působí na Psychiatrické klinice 1. LF UK a University New York in Prague. Je uznávaným odborníkem na problematiku dítěte v rozvodové situaci: participace dítěte, zjišťování a vyhodnocování přání, potřeb a názoru dítěte.

Po příspěvcích hostů bude následovat diskuze.

Přílohy

Generální partner

Partneři