top of page

COMMON LAW REVIEW

36222537_10155363392687821_2069787294478

The Common Law Review (CLR) is a non-profit, academic law journal published in English by the Common Law Society which operates at the Law Faculty of Charles University. It is registered as an official journal by

the Czech Ministry of Culture, registry number MK CR E 10174, ISSN 1213-4678. With its print run of over 250 copies, the CLR is widely distributed to courts, law firms, other professional advisory firms, libraries and a variety of other institutions across the Czech Republic, broader CEE and common law countries. Since 2001, the aim of Common Law Review has been to bring closer the Czech legal community and the common law, comparative law,

EU law and foreign legal systems in general.  The Common Law Review is run by the Editorial Board

and the Editor-in-Chief.

All issues of Common Law Review are available in HeinOnline.

The Editorial Board can be reached at: commonlawreview@gmail.com

Common Law Review (CLR) je neziskový akademický právní časopis publikovaný v angličtině spolkem Common Law Society, který působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Je zapsaný jako periodikum Ministerstvem kultury České republiky, pod reg. č. MK CR E 10174, ISSN 1213-4678. S nákladem přes 250 výtisků je CLR distribuováno soudům, advokátním kancelářím, dalším poradenským společnostem, knihovnám a dalším institucím v České republice, region CEE a zemím common law. Od roku 2001 Common Law Review usiluje

o sblížení české právní komunity a systému common law, srovnávacího práva, práva EU a cizích právních systémů obecně. Common Law Review je řízeno redakční radou a šéfredaktorem.

Všechna čísla Common Law Review jsou dostupná v HeinOnline.

Redakční rada je k dispozici na: commonlawreview@gmail.com

CFP.png

Submissions of paper topics here: commonlawreview@gmail.com

Editorial Board for Vol. 17 “Rule of Law” / Redakční rada pro číslo 17 “Rule of Law”:

 

Editor-in-Chief/Šéfredaktor: Sára Hátlová

Pavlína Hubková

Anežka Janoušková

Jakub Kocmánek

Tomáš Pavelka

Martin Sztefek

Vladimír Janoušek Pysk

Representantive of the Common Law Society / Zástupce Common Law Society: Eliška Opatová

The publication of Common Law Review, Vol. 17 “Rule of Law”, is supported by Common Law Society, Skils s.r.o. advokátní kancelář, and Clifford Chance LLP / Vydání Common Law Review č. 17 “Rule of Law” je podpořeno Common Law Society,

Skils s.r.o. advokátní kancelář, a Clifford Chance LLP.

Common Law Review Publication Guidelines for CLR Authors

Available here

bottom of page