top of page

BUDDY PROGRAM

Buddy Program je projekt spojující české a zahraniční studenty. Každý semestr na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy přijíždí noví studenti ze všech koutů světa a jazykových oblastí, kteří se chtějí seznámit s místními studenty, od kterých by mohli načerpat cenné rady a zkušenosti s životem

v Čechách. Místním studentům naopak program poskytuje možnost si bez výdajů zlepšit cizí jazyky, rozšířit si obzory ohledně života a studia v zahraničí, a hlavně poznat nové kamarády.

Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy funguje již od akademického roku 2005/2006. Nápad na jeho uskutečnění vznikl právě v našem spolku a je jednou z našich nejvýraznějších aktivit.

V rámci Buddy Programu přidělíme každému nově příchozímu zahraničnímu studentovi (Erasmákovi) jednoho domácího studenta (Buddíka). 

53607134_10155897056182821_8627737476800

Hlavní úkoly buddyho

Hlavním úkolem Buddyho je pomoci Erasmákovi se aklimatizovat v Praze. Jak všichni víme, zejména první dny

a týdny pobytu v cizí zemi bývají docela náročné. S ohledem na tvé časové možnosti můžeš ukázat svému hostu dobré podniky, provést ho po Praze nebo pomoci s vyřízením předání a převzetí pokoje na koleji.

Mezi běžné činnosti Buddíka patří především:

 • navázání kontaktu s Erasmákem ještě před příjezdem vyzvednutí Erasmáka na letišti či nádraží

 •  pomoc s ubytováním, zejména s administrativními

 • problémy na kolejích apod. pomoc ve škole – ISIC, knihovna, menza…

 • poskytnutí základních informací týkajících se života v Praze (například o Lítačce, bankovnictví, mobilních operátorech…)

 • pomoc se začleněním do společenského života (doprovod na společenské události, například na naše seznamovací akce pro zahraniční studenty)

 • obecně pomoc při výskytu potíží

Co se týče časové náročnosti, rozsah účasti v Buddy Programu nejvíce záleží na tvých vlastních možnostech

a zájmu. Buddy Program je čistě dobrovolnou aktivitou studentů, kteří jsou ochotní věnovat alespoň část svého volného času zahraničním studentům, kteří takovou pomoc potřebují. Účast v Buddy Programu přináší kromě zlepšení jazykových dovedností a navázání kontaktů třeba i užitečné informace, které lze využít při tvém vlastním odjezdu do zahraničí. V neposlední řadě je účast v Buddy Programu bonifikována  při výběrovém řízení na Erasmus.

Informace, které by se mohly vašim Buddíkům hodit jsme zpracovali také do krátké informační brožury, která je dostupná zde.

Nové Buddíky přiřazujeme vždy začátkem akademického roku. Naším cílem je vždy maximálně vyhovět požadavkům budoucích Buddíků, klademe důraz především na zemi původu a pohlaví. Nicméně nelze zaručit, že bude v našich silách splnit všechna přání. Limituje nás především země původu našich návštěvníků. Navštěvují nás studenti z celé EU, jejich počty se ale rok od roku liší. Vedle těchto pak i v rámci různých mezifakultních dohod přilétají také studenti z Austrálie, Nového Zélandu, USA nebo Japonska.

Při výběru a přiřazování zohledňujeme tyto skutečnosti:

 • Zájem Buddíka

 • Jazykové a jiné preference

 • Časovou flexibilitu Buddíka (především v prvních týdnech semestru)

 • Datum přihlášení do programu

 • Ročník studia Buddíka (upřednostněni jsou ti, kteří mají poslední šanci se během svého studia programu zúčastnit)

Rádi přivítáme i jakékoli další posily v našem organizačním týmu. Pokud chceš vedle zapojení do programu také pomoci s přípravou a organizací Buddy Programu, stačí nás jen kontaktovat na e-mailové adrese buddy@society.cz. Je to skvělá možnost, jak se realizovat, nabrat zkušenosti a získat spoustu zajímavých kontaktů na fakultě.

Přihlašování do Buddy Programu zahajujeme vždy na konci srpna a na konci ledna, a to zde na webu Common Law Society a na našich sociálních sítích!

 

S přihláškou neváhej, zájem o Buddy Program bývá velký.

bottom of page