top of page

BUDDY PROGRAM

Buddy Program je projekt Univerzity Karlovy spojující české a zahraniční studenty. Každý semestr na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy přijíždí noví studenti ze všech koutů světa a jazykových oblastí, kteří se chtějí seznámit s místními studenty, od kterých by mohli načerpat cenné rady a zkušenosti s životem v Čechách. Místním studentům naopak program poskytuje možnost si bez výdajů zlepšit cizí jazyky, rozšířit si obzory ohledně života a studia v zahraničí, a hlavně poznat nové kamarády.

Na Právnické fakultě UK je za Buddy program zodpovědný spolek Common Law Society. Program funguje přes aplikaci Broaddy, kam se mohou přihlásit zájemci o mentoring nebo zájemci o mentora.

53607134_10155897056182821_8627737476800

Hlavní úkoly buddyho

Hlavním úkolem Buddyho je pomoci Erasmákovi se aklimatizovat v Praze. Jak všichni víme, zejména první dny

a týdny pobytu v cizí zemi bývají docela náročné. S ohledem na tvé časové možnosti můžeš ukázat svému hostu dobré podniky, provést ho po Praze nebo pomoci s vyřízením předání a převzetí pokoje na koleji.

Mezi běžné činnosti Buddíka patří především:

  • navázání kontaktu s Erasmákem ještě před příjezdem vyzvednutí Erasmáka na letišti či nádraží

  •  pomoc s ubytováním, zejména s administrativními

  • problémy na kolejích apod. pomoc ve škole – ISIC, knihovna, menza…

  • poskytnutí základních informací týkajících se života v Praze (například o Lítačce, bankovnictví, mobilních operátorech…)

  • pomoc se začleněním do společenského života (doprovod na společenské události, například na naše seznamovací akce pro zahraniční studenty)

  • obecně pomoc při výskytu potíží

Co se týče časové náročnosti, rozsah účasti v Buddy Programu nejvíce záleží na tvých vlastních možnostech a zájmu. Buddy Program je čistě dobrovolnou aktivitou studentů, kteří jsou ochotní věnovat alespoň část svého volného času zahraničním studentům, kteří takovou pomoc potřebují. Účast v Buddy Programu přináší kromě zlepšení jazykových dovedností a navázání kontaktů třeba i užitečné informace, které lze využít při tvém vlastním odjezdu do zahraničí. V neposlední řadě je účast v Buddy Programu bonifikována při výběrovém řízení na Erasmus.

Informace, které by se mohly vašim Buddíkům hodit jsme zpracovali také do krátké informační brožury, která je dostupná zde.

 

Studenti si sami volí, koho by chtěli mentorovat, případně je také po souhlasu koordinátora možnost mentora k někomu přiřadit. Poté už je potřeba pouze potvrzení registrace od koordinátora a jste mentorem.

 

​ REGISTRAČNÍ LINK ZDE: 

https://app.broaddy.com/register

NÁVOD K REGISTRACI: 

https://drive.google.com/file/d/1YR2wVAAUiiDv6pViL-XlxLOXlSIuDpvL/view?fbclid=IwAR2WcKT3ZfNxyvCl1Gv0ylXEzEwbeJQ5MrVkkGR-7HyIVSb-Hwye4dDUfQ4&pli=1

 

DALŠÍ INFO ZDE:

https://cuni.cz/UK-10217.html

Přihlašování do Buddy Programu zahajujeme vždy na konci srpna a na konci ledna, a to zde na webu Common Law Society a na našich sociálních sítích!

 

S přihláškou neváhej, zájem o Buddy Program bývá velký.

bottom of page