top of page

O NÁS

Common Law Society (zkráceně „CLS“) je spolkem studentů, absolventů a pedagogů, jenž působí

na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jedná se o neziskovou organizaci založenou v březnu roku 1998 na základě vnitřní iniciativy dobrovolníků.

CLS ve své činnosti navazuje na tradici studentských uskupení na univerzitách ve Velké Británii a Spojených státech amerických a svým zaměřením je jako spolek velmi rozmanitý. Kromě angloamerického práva, tzv. common law, evropského, mezinárodního a srovnávacího práva přináší přednášky zaměřené

na právo kontinentální a na aktuální právní problematiku.

Cílem spolkové činnosti Common Law Society je doplňovat

a obohacovat čas strávený na Právnické fakultě UK. Jeho hlavní snahou je stmelování fakultní komunity, a to nejen pořádáním formálních akademických akcí, seminářů

a přednášek nad rámec běžné výuky, ale i organizací společenských akcí, které ke studentskému životu neodmyslitelně patří. Mimo jiné se rovněž podílí na uskutečňování exkurzí na některé státní instituce, kde mezi již tradiční patří například exkurze do Vazební věznice Pankrác či na Ústavní soud.

Lamavice crew.jpg

Vedení spolku

Seznamte se s naším vedením

Stanovy

Pročtěte si stanovy spolku, abyste se dozvěděli více o tom, jak funguje

Kontakt

Ozvěte se nám s nápady, nebo dotazy...

CLS Knihovna

Prolistujte katalog naší spolkové knihovny Common Law Society

bottom of page