VEDENÍ SPOLKU

David Šourek

David Šourek

PREZIDENT

Lucie Švábová

Lucie Švábová

VICEPREZIDENTKA

Tomáš Vojáček

TAJEMNÍK

Heřman Růžek

Heřman Růžek

POKLADNÍK

Chiara Doanová

ČLENKA VÝBORU PRO PR A MARKETING

Alena Doubková

Alena Doubková

ČLENKA VÝBORU

Veronika Andrštová

ČLENKA VÝBORU