top of page

LETNÍ ŠKOLY

Pokud byste měli zájem se nadále vzdělávat, a to i po ukončení letního semestru, má pro Vás Common Law Society řešení. V období od července do září se můžete zúčastnit některé z níže uvedených letních škol, na které zajisté načerpáte nové informace a zkušenosti od těch největších odborníků a osobností z dané oblasti.

Letní škola evropského práva

Mezinárodní letní škola se zaměřením na evropské právo a evropskou integraci

Letní škola práva duševního vlastnictví

Připravujeme pro vás novou letní školu, která reaguje na současný vývoj v právu!

Předklauzurní příprava

Příprava na klauzurní práce z obchodního, ústavního a občanského práva pod dohledem vyučujícího

Lonely Fresher Summer School

Letní seznamovák spolku pro čerstvě přijaté studenty práv 

Letní škola sportovního práva

Třídenní letní škole s experty z prolínajících se oblastí práva a sportu

Letní škola vězeňství

Prohloubení znalostí kriminologie pomocí přednášek s pracovníky Vězeňské služby či Institutu kriminologie

bottom of page