top of page

LETNÍ ŠKOLA SPORTOVNÍHO PRÁVA

Od roku 2016 pořádá Common Law Society ve spolupráci s Mezioborovým centrem právních dovedností Právnické fakulty Univerzity Karlovy vedle tradiční Letní školy evropského práva a Lonely Fresher Summer School také Letní školu sportovního práva, která je na území České republiky první svého druhu.

78525102_10156509157477821_1732366288518

Tato letní škola si klade za cíl zejména rozšířit povědomí o problematice oblasti sportovního práva, nebo spíše sportu a práva, která v České republice prozatím není natolik zakořeněná, jak je tomu zejména u našich západních sousedů. Na tuto letní školu jsou zváni přední odborníci z různých oblastí práva a sportu, kdy se jednotlivé dny letní školy snaží cílit na jednu konkrétní problematiku s touto oblastí spojenou, ale celkově má letní škola jako taková záběr široký a na jedno konkrétní téma se nesoustředí.

Sportovní právo se pomalu ale jistě stává stále diskutovanější sférou a tato letní škola je důkazem toho, že do budoucna se bude jistě jednat o významnou oblast, o níž je potřeba vést odbornou debatu.

Více informací, včetně informací o jednotlivých ročnících letní školy, naleznete

na webových a facebookových stránkách.

bottom of page