PŘEDKLAUZURNÍ PŘÍPRAVA

Předklauzurní příprava je projektem Common Law Society, který se poprvé uskutečnil v roce 2018. Díky tomuto konceptu mají studenti možnost připravovat se pod dohledem vyučujících na klauzurní práce z občanského a obchodního práva.

V průběhu tří dnů se studenti seznámí s nejčastějšími úskalími a chybami při řešení klauzurních prací. K dispozici bývá i možnost napsání cvičné klauzury a její následná konzultace s přednášejícím. 

Vzorový rozvrh

z minulých let

pátek 5. 10. 2018 - obchodní právo

17:00 - 18:00 JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. - informace k úspěšnému složení KLP z obchodního práva

18:00 - 20:00 cvičná KLP z obchodního práva

sobota 6. 10. 2018 - občanské právo

10:00 - 13:00 doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. - příprava na KLP z občanského práva (OPH)

14:00 - 17:00 JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D. - příprava na KLP z občanského práva (OPP)

neděle 7. 10. 2018 - obchodní právo

10:00 - 11:30 JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. - oprava cvičné KLP z obchodního práva

13:00 - 15:00 JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. - příprava na KLP z obchodního práva

Kurzy v minulých letech vedl JUDr. Tomáš Horáček, Ph. D. z katedry obchodního práva a doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.

a JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D. z katedry práva občanského. 

Kapacita na tuto akci bývá omezená a účast bývá zpoplatněna částkou 350,- Kč