top of page

LORD SLYNN MEMORIAL LECTURE

Lord Slynn Memorial Lecture je akademickou událostí pořádanou na naší alma mater od roku 2010. Jde o příležitost, při které si spolek Common Law Society připomíná návštěvu Lorda Slynna

na pražské právnické fakultě v roce 1998, kdy tento jedinečný právník a soudce přednesl svou řeč, která dala základ této tradici. Každý rok se tak snažíme pozvat k výročí této významné akademické příležitosti přední experty z oblasti evropského a srovnávacího práva, kteří mohou studentům předat zajímavé postřehy, a patří mezi ty nejpovolanější k tomu, aby na dané téma promluvili.

Vedle akademického přínosu se tak díky LSML mají studenti možnost potkat s inspirativními osobnostmi a rozšířit si tak své obzory.

Lord slynn.jpg

Gordon Slynn, Baron Slynn of Hadley

(1930 - 2009)

byl právníkem ze Spojeného království, jehož specializací bylo evropské a mezinárodní právo. Působil jako generální advokát a později soudce u Evropského soudního dvora. Po návratu z Lucemburku pokračoval

ve své soudnické kariéře ve Spojeném království,

kde působil jako Law Lord při Sněmovně lordů, ve které

se jako její doživotní člen zasazoval především v oblasti protikorupčních opatření a zákonů. V neposlední řadě byl doživotním prezidentem Nadace evropského práva Lorda Slynna z Hadley a prezidentem Občanské mediační rady. Za dobu jeho života mu byla udělena nesčetná vyznamenání, mezi jinými byl například nositelem Řádu britského impéria. Významně se též zasazoval se o podporu právního vzdělání, a především moot courts.

bottom of page