Letní škola sportovního práva

Datum a čas konání: pá 14.9.2018, 09:00 – ne 16.9.2018, 18:00
Místo konání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Typ akce: Letní školy Common Law Society (zobrazit více)

Vážení příznivci sportovního práva,

rádi bychom Vás tímto pozvali na 3. ročník Letní školy sportovního práva, kterou pořádá spolek Common Law Society ve spolupráci s Centrem mimosoudního řešení sporů PF UK. Akce se bude konat od 14. do 16. září 2018, a to především na půdě právnické fakulty. 

 

Sportovní právo, nebo možná spíše právo a sport, je disciplína, která s rostoucím vlivem mezinárodních i národních sportovních organizací stále více nabírá na důležitosti a které se zejména u našich západních sousedů dostává mnohé pozornosti. 

 

Cílem Letní školy sportovního práva je zejména předestřít ty nejpalčivější problémy ve světě sportu a práva a pokusit se prostřednictvím přednášek, seminářů a workshopů, které budou vedeny našimi váženými hosty, najít pro tyto problémy řešení. Konkrétně se budeme věnovat například dopingu ve sportu, postavení ČOV a ochraně olympijských symbolik, hospodářské soutěži a sportu, právní reflexi negativních projevů sportovních příznivců, smluvním vztahům ve sportu, ovlivňování sportovních výsledků a jeho postihování, licenčnímu řízení FAČR a jeho praktickým dopadům, náplni činnosti právního zástupce předního profesionálního sportovního klubu nebo právnímu postavení sportovce v ČR. 

 

Hosty letošního ročníku letní školy budou:

JUDr. Jan Exner – právní poradce ČOV a asistent na katedře evropského práva PF UK

JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D. - Ústav státu a práva Akademie věd ČR

JUDr. David Kohout, Ph.D. - Centrum mimosoudního řešení sporů PF UK

Mgr. Vít Kučera - advokát, k.law advokátní kancelář s.r.o.

Ivan Michňa - referent, Legislativně-právní úsek Fotbalové asociace ČR

Mgr. Daniel Pospíšil – koncipient, JŠK, advokátní kancelář, s.r.o.

Mgr. Marek Šmejkal - právník A.C. Sparta Praha

Mgr. et Mgr. Liběna Šrámková, LL.M. – advokátka, GPS Legal

a další mimořádní hosté v jednání….

 

Program bude dále obohacen také o exkurzi a účast na sportovním utkání.

 

Tato letní škola je zároveň volitelným předmětem na PF UK, za který lze po splnění účasti a napsání krátké eseje získat 3 kredity. 

 

Kapacita účastníků je omezena. Z tohoto důvodu je přihlašování možné do 31. 7., poté budou na základě přihlášek vybráni účastníci. Všem přihlášeným bude začátkem srpna zaslán informační e-mail o přijetí / nepřijetí na letní školu. 

 

Letní škola je zpoplatněna, účastnický poplatek činí 300 Kč.

 

Z vaší účasti se budeme velmi těšit!

 

Common Law Society a Centrum mimosoudního řešení sporů PF UK

Generální partner

Partneři