Letní škola sportovního práva

Datum a čas konání: pá 14.9.2018, 09:00 – ne 16.9.2018, 18:00
Místo konání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Typ akce: Common Law Society Summer School: View from a Mountain (zobrazit více)

Vážení příznivci sportovního práva,

rádi bychom Vás tímto pozvali na 3. ročník Letní školy sportovního práva, kterou pořádá spolek Common Law Society ve spolupráci s Centrem mimosoudního řešení sporů PF UK. Akce se bude konat od 14. do 16. září 2018, a to především na půdě právnické fakulty. 

 

Sportovní právo, nebo možná spíše právo a sport, je disciplína, která s rostoucím vlivem mezinárodních i národních sportovních organizací stále více nabírá na důležitosti a které se zejména u našich západních sousedů dostává mnohé pozornosti. 

 

Cílem Letní školy sportovního práva je zejména předestřít ty nejpalčivější problémy ve světě sportu a práva a pokusit se prostřednictvím přednášek, seminářů a workshopů, které budou vedeny našimi váženými hosty, najít pro tyto problémy řešení. Konkrétně se budeme věnovat například dopingu ve sportu, postavení ČOV a ochraně olympijských symbolik, hospodářské soutěži a sportu, právní reflexi negativních projevů sportovních příznivců, smluvním vztahům ve sportu, ovlivňování sportovních výsledků a jeho postihování, licenčnímu řízení FAČR a jeho praktickým dopadům, náplni činnosti právního zástupce předního profesionálního sportovního klubu nebo právnímu postavení sportovce v ČR. 

 

Hosty letošního ročníku letní školy budou:

JUDr. Jan Exner – právní poradce ČOV a asistent na katedře evropského práva PF UK

JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D. - Ústav státu a práva Akademie věd ČR

JUDr. David Kohout, Ph.D. - Centrum mimosoudního řešení sporů PF UK

Mgr. Vít Kučera - advokát, k.law advokátní kancelář s.r.o.

Ivan Michňa - referent, Legislativně-právní úsek Fotbalové asociace ČR

Mgr. Daniel Pospíšil – koncipient, JŠK, advokátní kancelář, s.r.o.

Mgr. Marek Šmejkal - právník A.C. Sparta Praha

Mgr. et Mgr. Liběna Šrámková, LL.M. – advokátka, GPS Legal

a další mimořádní hosté v jednání….

 

Program bude dále obohacen také o exkurzi a účast na sportovním utkání.

 

Tato letní škola je zároveň volitelným předmětem na PF UK, za který lze po splnění účasti a napsání krátké eseje získat 3 kredity. 

 

Kapacita účastníků je omezena. Z tohoto důvodu je přihlašování možné do 31. 7., poté budou na základě přihlášek vybráni účastníci. Všem přihlášeným bude začátkem srpna zaslán informační e-mail o přijetí / nepřijetí na letní školu. 

 

Letní škola je zpoplatněna, účastnický poplatek činí 300 Kč.

 

Z vaší účasti se budeme velmi těšit!

 

Common Law Society a Centrum mimosoudního řešení sporů PF UK

Generální partner

Partneři