Kritika právní odpovědnosti

Datum a čas konání: st 17.10.2018, 16:00 – 18:00, stránka akce na facebooku
Místo konání: Právnická fakulta UK místnost č. 220
Typ akce: Akademická činnost (zobrazit více)

Co je to odpovědnost? Víte odkud se v právu vzal koncept odpovědnosti? Víte v čem se české pojetí odpovědnosti liší od zahraničních koncepcí? Víte v čem se liší odpovědnost a zavázanost? A jaký vliv měl na naše pojetí odpovědnosti normativismus a materialismus?

Přijďte s námi debatovat o nové knize Václav Janečka: Kritika právní odpovědnosti (Wolters Kluwer ČR, 2018), která vrhá na uvedené otázky nové světlo a odhaluje překvapivé právní, historické a filozofické souvislosti českého pojetí odpovědnosti. Chcete-li znát rozdíly mezi českým a zahraničním pojetím odpovědnosti, nahlédnout do myšlenkových konstrukcí našich unijních sousedů, nebo jen přihlížet seriózní akademické debatě, zúčastněte se připravovaného kolokvia, které se uskuteční na půdě Právnické fakulty UK ve středu 17. října 2018 od 16 hodin. Moderátorem akce je doc. David Elischer (Katedra občanského práva, PF UK). V panelu pak své odborné stanovisko budou diskutovat doc. Karel Beran (Katedra teorie práva PF UK), Dr. Jiří Hrádek (Centrum právní komparatistiky PF UK), Dr. Václav Janeček (Katedra teorie práva PF UK a St Edmund Hall, University of Oxford). Akce bude zakončena krátkou recepcí.

Vstupné zdarma. Kapacita omezena dle místnosti. Místo konání a harmonogram akce budou upřesněny.Více o knize: https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/kritika-pravni-odpovednosti.p4285.html

Generální partner

Partneři