O nás

Common Law Society (zkráceně „CLS“) je spolkem studentů, absolventů a pedagogů, jenž působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jedná se o neziskovou organizaci založenou v březnu roku 1998 na základě vnitřní iniciativy dobrovolníků. CLS ve své činnosti navazuje na tradici studentských uskupení na univerzitách ve Velké Británii a Spojených státech amerických. Spolek je svým zaměřením velmi rozmanitý. Kromě angloamerického práva, tzv. common law, evropského, mezinárodního a srovnávacího práva přinášíme přednášky zaměřené na právo kontinentální a na aktuální problematiku.

Cílem spolkové činnosti Common Law Society je doplňovat a obohacovat čas strávený na Právnické fakultě UK. Spolek má snahu stmelovat fakultní komunitu nejen pořádáním formálních akademických akcí, seminářů a přednášek nad rámec běžné výuky, ale i organizací společenských akcí, které ke studentskému životu neodmyslitelně patří. Dále uskutečňujeme rozličná setkání, diskuze, exkurze na státní instituce, do právnických firem i na významná místa české historie, jejichž prostřednictvím spolek umožňuje setkávání lidí s podobným zaměřením a aktivním přístupem ke studiu.

Více informací o možnostech a způsobu získání členství a ve spolku se dozvíte zde.

 

Generální partner

Partneři