top of page

čt 24. 3.

|

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Prague Sports Law Day 2022

Zajímá Vás jakou roli sehrály události posledních let v souvislosti s principem smluvní stability ve sportu či budoucnost sportu v České republice? Pak se neváhejte účastnit konference Prague Sports Law Day 2022!

Přihlašování uzavřeno
Zobrazit další události
Prague Sports Law Day 2022
Prague Sports Law Day 2022

Čas a místo

24. 3. 2022 19:00

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Staré Město, 116 40 Praha-Praha 1, Česko

O události

Český institut práva sportovního Vás ve spolupráci s Common Law Society a advokátní kanceláří Urban & Hejduk s.r.o. zve na letošní ročník konference PRAGUE SPORTS LAW DAY, který je věnován dvěma tematickým blokům zaměřených na princip smluvní stability ve sportu a budoucnost sportu v České republice.

Prvním tematickým blokem je panel na téma Princip smluvní stability ve sportu, nejen v důsledku pandemie nemoci COVID-19 a války na Ukrajině, se zaměřením na vztahy mezi profesionálními sportovci a kluby a řešení vzájemných sporů, ve kterém se zaměříme na:

a. Postavení profesionálního sportovce, charakter výkonu sportovní činnosti a forma profesionální smlouvy;

a. Náležitosti profesionálních smluv napříč jednotlivými sporty;

b. Míra právní ochrany profesionálních sportovců v České republice;

c. Princip smluvní stability vs. Princip pacta sunt servanda vs. Princip volného pohybu osob;

d. Vliv pandemie nemoci COVID-19 a války v Ukrajině na smluvní stabilitu ve sportu;

e. Řešení vzájemných sporů.

V prvním tematickém bloku promluví na tato témata:

a. doc. JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. (akademik, advokát a partner advokátní kanceláře Brodec Partners, člen Sboru rozhodců FAČR, rozhodce CAS);

b. JUDr. David Kohout, Ph.D. (akademik, člen Sboru rozhodců FAČR);

c. Mgr. Libor Zbořil (advokát a partner AK Arrows prezident České asociace hokejistů, člen Sboru rozhodců FAČR);

d. Mgr. et Mgr. Daniel Slanina (advokátní koncipient AK Brož/Sedlatý, bývalý právník FAČR a člen Výkonného výboru Českého institut práva sportovního;

e. Mgr. Marek Šmejkal (právník AC Sparta Praha fotbal, a. s.).

Druhým tematickým blokem pak bude veřejná diskuse na téma Budoucnost sportu v České republice, ve které rozebereme následující otázky:

a. Jaká je současná role sportovních svazů při zabezpečování organizace sportu v České republice (?);

b. S čím vším se musí sportovní svaz v současné době potýkat a je mu ze strany státních organizací či zastřešujících organizací typu České unie sportu poskytována dostatečná součinnost (?);

c. Lze čekat v následujících nějaké výrazné investice do sportu (?);

d. Jaká je budoucnost sportu a sportovních organizací v České republice (?).

Hosty druhého bloku jsou:

a. JUDr. Veronika Rudolfová (advokátní koncipientka AK UH; bývalá právnička NSA);

b. Mgr. Ivo Lukš (bývalý místopředseda NSA);

❗️REGISTRACE❗️

Svou účast, prosím, potvrďte předem na e-mail info@urbanhejduk.cz. Při naplnění kapacity místnosti budou mít přednost registrovaní účastníci.

Budeme rádi za vaši účast a budeme se na Vás těšit!

Sdílej na sociálních sítích

bottom of page