Kavárenské semináře

Mezi tradiční akce Common Law Society patří tzv. kavárenské semináře, které jedinečným způsobem propojují akademickou sféru s neformálním prostředím, ve kterém se studenti cítí příjemně a které boří hranice mezi přednášejícími a samotnými studenty. Cílem těchto setkání není pouze prohloubení znalostí účastníků o dané tematice, ale především poskytnutí prostoru pro diskuzi, na kterou není na půdě fakulty z časových důvodů prostor. Každý kavárenský seminář je proto zahájen úvodním příspěvkem přednášejícího, po kterém následuje prostor pro diskuzi, ve které mají účastníci možnost pokládat přednášejícím dotazy a vyjádřit svůj názor na danou problematiku. 

Hosty kavárenských seminářů nejsou pouze osobnosti z ryze právní branže, ale i nesčetné množství zajímavých osobností z nejrůznějších "neprávnických" odvětví, neboť je naším cílem představit návštěvníkům co nejširší spektrum lidí, kteří mají svému publiku co předat. Témata jsou volena podle zaměření konkrétního hosta, tudíž si každý ve velkém množství pořádaných akcí přijde na své.

V minulosti proběhlo již nesčetně seminářů zaměřených například na ústavněprávní problematiku, dějiny, genderové otázky, novely zákoníků, problematiku emigrace či jedinečné životní zážitky a zkušenosti našich vážených hostů.

Kavárny se obvykle pořádají až dvakrát do týdne (v úterý a čtvrtek) ve dvou lokacích - v kavárně hotelu Central (Rybná 8) a pro menší počet posluchačů potom v kavárně CP1 Café & Bistrot (Konviktská 24). Rádi bychom upozornili návštěvníky, že kapacita obou prostorů je omezena, tudíž se vyplatí přijít včas.

 

Zaujal vás koncept kavárenských seminářů? Máte tip na zajímavého hosta? Tak nás neváhejte kontaktovat a uspořádejte si vlastní kavárenský seminář!

Minulé akce

KS: Krize právního státu v Evropě?

út 9.4.2019, 18:00 – 19:30, CP1 Café & Wine Bar

Krize právního státu v jednotlivých členských státech je mnohdy označována jako jedna z největších současných výzev Evropské unie. Evropská komise již v roce 2017 spustila proti Polsku systém procedur, jehož cílem je ochrana právního státu jakožto jedné ze základních hodnot Unie. Otázka narušení této hodnoty je také často skloňována společně s Maďarskem.

KS: Má mediace smysl?

út 2.4.2019, 20:00, kavárna Anthill, Americká 339/39, 120 00 Praha 2-Vinohrady

MÁ MEDIACE SMYSL?

Tuto otázku a mnoho dalších můžete položit JUDr. Radce Medkové, zapsané mediátorce a lektorce výcviků mediace.

KS: Založení Říma - Legendy a realita

po 18.3.2019, 20:00, AntHill

Legendy, báje a mýty bývaly považovány za pohádková vyprávění o starobylých událostech, jež se s historickou realitou míjejí. Až do té doby, než jeden muž s knihou v ruce nalezl podle prastarého příběhu město, které mělo být pouze legendární.

Pojďme tedy sestoupit do nejhlubších dějin Říma a podívat se na stopy legend otištěné do tváře a pod základy města.

Tento střet mezi legendami a realitou Vám představí JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. z katedry právních dějin.

KS: Zločin agrese

st 13.3.2019, 20:30, CP1 Café & Wine Bar

Jak je definován zločin agrese? Co si myslí pachatel zločinu agrese? A jaké je vlastně postavení agrese v českém trestním právu?

V roce 1998 byl přijat tzv. Římský statut jako vyvrcholení mnohaletých snah v oblasti mezinárodní spravedlnosti, který se stal zakládajícím statutem Mezinárodního trestního soudu.

KS: Lotrovství a pokuty za ně. K trestným činům a trestům ve středověkých a raně novověkých Čechách

st 12.12.2018, 20:00, Kavárna Liberál

Chcete se dozvědět více o typech trestů, které se ukládaly za trestné činy ve středověkých a raně novověkých Čechách? Zajímá Vás trestní právo a chtěli byste se obohatit znalostmi o jeho historii? Pokud ano, rozhodně navštivte tento kavárenský seminář, na kterém Vás dějinami českého trestního práva provede pan JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. 

Ochrana práv ve správním soudnictví

st 21.11.2018, 20:00, CP1 Cafe & wine bar

Vážení příznivci Common Law Society, 

KS: První zkušenosti s elektronickým monitorovacím systémem

út 20.11.2018, 20:00, CP1 Café & Wine Bar, Konviktská 24, Praha 1

Tento rok Probační a mediační služba spustila ostrý provoz elektronických náramků pro výkon trestu domácího vězení, které trestní zákoník zavedl už v roce 2010. Monitoring nahradí dosavadní namátkové kontroly domácích vězňů, které mají na starosti probační úředníci. 

KS: Služebnosti - problém praktický i nepraktický

po 29.10.2018, 20:00, CP1 Café & Wine Bar

Služebnosti patří mezi věcná práva k věci cizí a jak již název napovídá, věc má sloužit i někomu jinému než jejímu vlastníku. Institut služebností známe z římského práva, ale i náš současný občanský zákoník tento institut upravuje. V čem je tento institut praktický, ale zároveň i nepraktický? Jak této problematice lépe rozumět a v praxi se v ní vyznat? 

KS: Mediace v trestním řízení

út 16.10.2018, 20:00, kavárna Anthill, Americká 339/39, 120 00 Praha 2-Vinohrady

Zajímá Vás mediace a alternativní řešení sporů? Zajímá Vás také trestní právo a trestní řízení? Chtěli byste tyto témata probrat se specialistkou z Probační a mediační služby? Nyní máte možnost dozvědět se více o mediacích mezi obětí a pachatelem a o restorativní praxi v České republice. 

KS: Rozhodčí řízení ve vnitrostátních sporech

st 25.4.2018, 18:30, AntHill, Americká 39

Proč je rozhodčí řízení často označováno za jednu z nejefektivnějších forem řešení (nejen) vnitrostátních sporů? Jaké výhody a jaká úskalí skýtá arbitrážní řízení v porovnání s klasickým soudním řízením? Jak významné místo zaujímají arbitráže v současné praxi renomovaných advokátních kanceláří?

Nadcházející akce

Generální partner

Partneři