Kavárenské semináře

Mezi tradiční akce Common Law Society patří tzv. kavárenské semináře, které jedinečným způsobem propojují akademickou sféru s neformálním prostředím, ve kterém se studenti cítí příjemně a které boří hranice mezi přednášejícími a samotnými studenty. Cílem těchto setkání není pouze prohloubení znalostí účastníků o dané tematice, ale především poskytnutí prostoru pro diskuzi, na kterou není na půdě fakulty z časových důvodů prostor. Každý kavárenský seminář je proto zahájen úvodním příspěvkem přednášejícího, po kterém následuje prostor pro diskuzi, ve které mají účastníci možnost pokládat přednášejícím dotazy a vyjádřit svůj názor na danou problematiku. 

Hosty kavárenských seminářů nejsou pouze osobnosti z ryze právní branže, ale i nesčetné množství zajímavých osobností z nejrůznějších "neprávnických" odvětví, neboť je naším cílem představit návštěvníkům co nejširší spektrum lidí, kteří mají svému publiku co předat. Témata jsou volena podle zaměření konkrétního hosta, tudíž si každý ve velkém množství pořádaných akcí přijde na své.

V minulosti proběhlo již nesčetně seminářů zaměřených například na ústavněprávní problematiku, dějiny, genderové otázky, novely zákoníků, problematiku emigrace či jedinečné životní zážitky a zkušenosti našich vážených hostů.

Kavárny se obvykle pořádají až dvakrát do týdne (v úterý a čtvrtek) ve dvou lokacích - v kavárně hotelu Central (Rybná 8) a pro menší počet posluchačů potom v kavárně CP1 Café & Bistrot (Konviktská 24). Rádi bychom upozornili návštěvníky, že kapacita obou prostorů je omezena, tudíž se vyplatí přijít včas.

 

Zaujal vás koncept kavárenských seminářů? Máte tip na zajímavého hosta? Tak nás neváhejte kontaktovat a uspořádejte si vlastní kavárenský seminář!

Minulé akce

KS: Kdo s koho? Vztah mezi vládou a prezidentem

st 6.11.2019, 20:00, Kavárna Anthill (Americká 39)

V současné době se setkáváme čím dál častěji s pojmem vládní krize. Týká se nás tento problém? Od května do srpna jsme byli svědky netradičního jednání prezidenta ČR, kdy nejprve otálel s odvoláním ministra kultury Antonína Staňka a následně odmítal jmenovat Michala Šmardu, který byl jako kandidát navržen. Jedná se už o překročení prezidentských pravomocí?

KS: Kritické ohlédnutí za 10 lety Lisabonské smlouvy

út 5.11.2019, 18:00, CP1 Café & Wine Bar

Letošní rok slavíme několik významných výročí. Jedním z nich je i podepsání Lisabonské smlouvy, kterou ratifikoval tehdejší prezident Václav Klaus 3. listopadu 2009.

KS: Mýty o obětech trestných činů

st 23.10.2019, 20:00 – 22:00, Celetná 20, Praha 1

Policie každý rok zaznamená přibližně 200 tisíc trestných činů, avšak toto číslo přesně nevypovídá o počtu obětí trestných činů. Mnoho obětí, především oběti násilné či sexuální trestné činnosti, se na policii neobrátí. Kromě dalších faktorů v tom určitou roli hrají mýty, které stále obklopují oběti trestných činů. Často také oběti, které se rozhodnou svému okolí či policii svěřit, bývají znovu traumatizovány jejich postojem, který je založen na neznalosti, předsudcích a dalších mýtech o obětech.

KS: Krize právního státu v Evropě?

út 9.4.2019, 18:00 – 19:30, CP1 Café & Wine Bar

Krize právního státu v jednotlivých členských státech je mnohdy označována jako jedna z největších současných výzev Evropské unie. Evropská komise již v roce 2017 spustila proti Polsku systém procedur, jehož cílem je ochrana právního státu jakožto jedné ze základních hodnot Unie. Otázka narušení této hodnoty je také často skloňována společně s Maďarskem.

KS: Má mediace smysl?

út 2.4.2019, 20:00, kavárna Anthill, Americká 339/39, 120 00 Praha 2-Vinohrady

MÁ MEDIACE SMYSL?

Tuto otázku a mnoho dalších můžete položit JUDr. Radce Medkové, zapsané mediátorce a lektorce výcviků mediace.

KS: Založení Říma - Legendy a realita

po 18.3.2019, 20:00, AntHill

Legendy, báje a mýty bývaly považovány za pohádková vyprávění o starobylých událostech, jež se s historickou realitou míjejí. Až do té doby, než jeden muž s knihou v ruce nalezl podle prastarého příběhu město, které mělo být pouze legendární.

Pojďme tedy sestoupit do nejhlubších dějin Říma a podívat se na stopy legend otištěné do tváře a pod základy města.

Tento střet mezi legendami a realitou Vám představí JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. z katedry právních dějin.

KS: Zločin agrese

st 13.3.2019, 20:30, CP1 Café & Wine Bar

Jak je definován zločin agrese? Co si myslí pachatel zločinu agrese? A jaké je vlastně postavení agrese v českém trestním právu?

V roce 1998 byl přijat tzv. Římský statut jako vyvrcholení mnohaletých snah v oblasti mezinárodní spravedlnosti, který se stal zakládajícím statutem Mezinárodního trestního soudu.

KS: Lotrovství a pokuty za ně. K trestným činům a trestům ve středověkých a raně novověkých Čechách

st 12.12.2018, 20:00, Kavárna Liberál

Chcete se dozvědět více o typech trestů, které se ukládaly za trestné činy ve středověkých a raně novověkých Čechách? Zajímá Vás trestní právo a chtěli byste se obohatit znalostmi o jeho historii? Pokud ano, rozhodně navštivte tento kavárenský seminář, na kterém Vás dějinami českého trestního práva provede pan JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. 

Ochrana práv ve správním soudnictví

st 21.11.2018, 20:00, CP1 Cafe & wine bar

Vážení příznivci Common Law Society, 

KS: První zkušenosti s elektronickým monitorovacím systémem

út 20.11.2018, 20:00, CP1 Café & Wine Bar, Konviktská 24, Praha 1

Tento rok Probační a mediační služba spustila ostrý provoz elektronických náramků pro výkon trestu domácího vězení, které trestní zákoník zavedl už v roce 2010. Monitoring nahradí dosavadní namátkové kontroly domácích vězňů, které mají na starosti probační úředníci. 

Nadcházející akce

Generální partner

Partneři