Buddy program

Buddy Program je projekt spojující české a zahraniční studenty. Zdejší studenti si díky němu mohou zlepšit jazykové dovednosti, rozšířit ponětí o světě, ale hlavně najít nové kamarády. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy funguje již od akademického roku 2005/2006. Nápad na jeho uskutečnění vznikl právě v našem spolku a je jednou z našich nejvýraznějších aktivit.

V rámci Buddy Programu přidělíme každému nově příchozímu zahraničnímu studentovi (Erasmákovi) jednoho domácího studenta (Buddíka). Pokud se staneš Buddíkem, je tvým úkolem především pomoci tvému Erasmákovi aklimatizovat se v Praze. Jak všichni víme, zejména první dny a týdny pobytu v cizí zemi bývají docela náročné. S ohledem na tvé časové možnosti můžeš ukázat svému hostu dobré podniky, provést ho po Praze nebo pomoci třeba s komunikací s vrátnou na koleji. Nejsi ovšem v žádném případě zodpovědný za správné vyřízení všech administrativních a jiných záležitostí tvého Erasmáka, každý zodpovídá sám za sebe!

 Mezi běžné činnosti Buddíka patří především:

 • navázání kontaktu s Erasmákem ještě před příjezdem
 • vyzvednutí Erasmáka na letišti či nádraží
 • pomoc s ubytováním, zejména s administrativními problémy na kolejích apod.
 • pomoc ve škole - ISIC, knihovna, menza...
 • poskytnutí základních informací týkajících se života v Praze (například o průkazce na MHD, bankovnictví, mobilních operátorech...)
 • pomoc se začleněním do společenského života (doprovod na společenské události, třeba na naše seznamovací akce pro zahraniční studenty)
 • obecně pomoc při výskytu potíží

Co se týče časové náročnosti, rozsah účasti v Buddy Programu nejvíce záleží na tvých vlastních možnostech a zájmu. Buddy Program je čistě dobrovolnou aktivitou studentů, kteří jsou ochotní věnovat alespoň část svého volného času zahraničním studentům, kteří takovou pomoc potřebují. Účast v Buddy Programu přináší kromě zlepšení jazykových dovedností a navázání kontaktů třeba i užitečné informace, které lze využít při tvém vlastním odjezdu do zahraničí. Pokud ale ty sám už máš za sebou zahraniční studium, určitě si rád připomeneš Erasmácký život a mezinárodní prostředí!

Pokud Tě Buddy Program zaujal a chtěl bys zkusit stát se Buddíkem, stačí vyplnit tento formulář. Nové Buddíky přiřazujeme vždy začátkem akademického roku. Naším cílem je vždy maximálně vyhovět požadavkům budoucích Buddíků, klademe důraz především na zemi původu a pohlaví. Nicméně nelze zaručit, že bude v našich silách splnit všechna přání. Limituje nás především země původu našich návštěvníků. Navštěvují nás studenti z celé EU, jejich počty se ale rok od roku liší. Vedle těchto pak i v rámci různých mezifakultních dohod přilétají také studenti z Austrálie, Nového Zélandu, USA nebo Japonska. Při výběru a přiřazování zohledňujeme tyto skutečnosti:

 • jazykové a jiné preference
 • časovou flexibilitu Buddíka (především v prvních týdnech semestru)
 • datum přihlášení do programu
 • zájem Buddíka
 • ročník studia Buddíka (upřednostněni jsou ti, kteří mají poslední šanci se během svého studia programu zúčastnit)

Neváhejte se přihlásit, zájem o Buddíky bývá veliký!

Rádi přivítáme i jakékoli další posily v našem organizačním týmu. Pokud chceš vedle zapojení do programu i pomoci s přípravou a organizací Buddy Programu, stačí nás jen kontaktovat. Je to skvělá možnost, jak se realizovat, nabrat zkušenosti a získat spoustu zajímavých kontaktů na fakultě.

Generální partner

Partneři