Rosa Parks Memorial Lecture

Rosa Parks byla aktivistkou, jež bojovala za rovnoprávnost a protestovala proti politice "rozdělených, však rovných". Během cesty domů autobusem zasedla volné místo v části vozu, vyhraněné pro černochy. Jen chvíli poté ji požádal běloch, aby jej pustila sednout na své místo. Jeho žádost byla legitimní s ohledem na tehdejší právo a Rosa mu měla místo přenechat. Přesto toto odmítla a ani řidič daného autobusu nebyl s to ji přesvědčit. Byla zatčena a strávila noc na policejní stanici, nicméně to nenechala být a rozhodla se obhajovat svůj nárok u soudu. Byla spouštěčem událostí, jež vedly k rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států o zákazu diskriminační politiky, čímž se zapsala do historie.

Common Law Society organizuje na počest této jedinečné dámy již od roku 2006 každoroční setkání, kdy na naší fakultě pod záštitou našeho spolku přednese řeč jeden z expertů na lidskoprávní problematiku, a to pokaždé z jiného úhlu pohledu a pokaždé na jinou oblast lidských práv. Organizací této přednášky se také snažíme reagovat na současný vývoj právní teorie i světového dění stejně tak, jako svým činem Rosa Parks reagovala na tehdejší nelidskoprávní poměry.

 

Výsledek obrázku pro rosa parks

 

Minulé akce

RPML: JUDr. Šimáčková - Rodina a dítě pohledem lidských práv

st 26.10.2016, 18:30, PF UK, místnost. č 303

Vážení příznivci Common Law Society,

dovolujeme si vás pozvat na tradiční akademickou lidskoprávní přednášku Rosa Parks Memorial Lecture, která je každoročně pořádána studentským spolkem Common Law Society na počest bojovnice za lidská práva Rosy Parks. Tento rok se můžete těšit na vystoupení soudkyně Ústavního soudu České republiky JUDr. Kateřiny Šimáčkové, Ph.D., která promluví na téma "Rodina a dítě pohledem lidských práv".

Celá akce proběhne již 26. 10. 2016 od 18:30, a to přímo v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy, konkrétně v místnosti č. 303. Nenechte si tuto příležitost dozvědět se něco více o velmi aktuální a velmi diskutované problematice ujít! Budeme se z vaší účasti těšit.

Vaše Common Law Society

RPML: Prof. Přibáň - Existuje právo na spravedlnost?

po 19.10.2015, 18:00 – 20:00, Právnická fakulta UK, místnost č. 303

Vážení členové, studenti a přátelé,

RSPML: Islámské šátky

po 1.12.2014, 18:00 – 20:00, Právnická fakulta UK, místnost č. 303

Vážení členové a přátelé, 

Rosa Parks Memorial Lecture 2010: Roman Joch

st 15.12.2010, 12:00 – 15:00, Místnost 303

Zveme Vás na pátou přednášku z cyklu Rosa Parks Memorial Lecture. Letos bude naším hostem MUDr. Roman Joch.

Rosa Parks Memorial Lecture - Kontrola ústavnosti a lidská práva – USA vs. Evropa.

čt 10.12.2009, 20:00 – 23:00, Místnost 120

 

Milí přátelé,

Nadcházející akce

Generální partner

Partneři