Předklauzurní příprava

Předklauzurní příprava je projekt Common Law Society, který začal v roce 2018. Díky Předklauzurní přípravě mají studenti možnost připravovat se pod dohledem vyučujících na klazury z občanského a obchodního práva. V příštím roce plánujeme začít i s přípravou na zbylé klauzury, tj. klauzury z trestního a správního práva.

Na předklauzurní přípravě z občanského a obchodního práva organizované studentským spolkem Common Law se zaměřujeme na nejčastější úskalí při řešení klauzur a časté chyby. K dispozici bývá i možnost napsání cvičné klauzury a její následná konzultace s přednášejícím. 

Kurzy v minulém roce vedl JUDr. Tomáš Horáček, Ph. D. z katedry obchodního práva a doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. a JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D. z katedry práva občanského. 

Kapacita na tuto akci bývá omezená a účast bývá zpoplatněna částkou 350,- Kč.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na vrtek(at)society.cz.
_____________________
Rozvrh z roku 2018:

pátek 5. 10. 2018 - obchodní právo
- 17:00 - 18:00: JUDr. Tomáš Horáček, Ph. D. - informace k úspěšnému složení KLP z obchodního práva
- 18:00 - 20:00: cvičná KLP z obchodního práva

sobota 6. 10. 2018 - občanské právo
- 10:00 - 13:00: doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. - příprava na KLP z občanského práva (OPH)
- pauza na oběd
- 14:00 - 17:00: JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D. - příprava na KLP z občanského práva (OPP)

neděle 7. 10. 2018 - obchodní právo
- 10:00 - 11:30: JUDr. Tomáš Horáček, Ph. D. - oprava cvičné KLP z obchodního práva
- 13:00 - 15:00: JUDr. Tomáš Horáček, Ph. D. - příprava na KLP z obchodního práva

 

Generální partner

Partneři