Direct Claims Against the Producer in European Liability Law

Datum a čas konání: st 31.5.2017, 16:00, stránka akce na facebooku
Místo konání: Právnická fakulta UK, místnost 38
Typ akce: Akademická činnost (zobrazit více)

Co se stane, když nám vybouchne mikrovlnka v kuchyni a způsobí nám škodu nad 500 €? Je v otázkách odpovědnosti důležité, zda jde o smluvní a mimosmluvní odpovědnost? Můžeme chtít náhradu škody přímo po výrobci? A jak se bude odpověď měnit v závislosti na tom, kde v Evropě se zrovna nacházíme?

V rámci společného počinu Centra právní komparatistiky a Common Law Society naši fakultu navštíví dr. habil. Ádám Fuglinszky LL.M. (Heidelberg) PhD (Hamburg) z Eötvös Loránd University (ELTE) v Budapešti.

Tématem je přímá odpovědnost výrobce za vady výrobku a míra (absence) evropské harmonizace v této oblasti. Navzdory úmyslu komplexněji harmonizovat tuto oblast evropskou legislativou, problémem v současnosti zůstává velká diverzita národních přístupů k této problematice.

Profesor Fuglinszky v současné době vyučuje soukromé právo na budapešťské ELTE, během své kariéry již přednášel na řadě evropských univerzit, jako například berlínské Humboldt Universität nebo mnichovské Ludwig-Maxmillian Universität. Ve svém výzkumu se zabývá převážně soukromým a srovnávacím právem, za svou habilitační práci o srovnávacím přístupu k soukromoprávní odpovědnosti získal cenu Pierre Savard Award.

Budeme se těšit!

Vaše Common Law Society

Generální partner

Partneři