KS: Zdeněk Kühn - Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu USA/Decision Trends of the U.S. Supreme Court: Conservatism vs Liberalism

Datum a čas konání: út 22.3.2016, 19:00, stránka akce na facebooku

Typ akce: Kavárenské semináře (zobrazit více)

Vážení příznivci Common Law Society,

rádi bychom Vás pozvali na kavárenský seminář s panem doc. JUDr. Zdeňkem Kühnem, Ph.D., LL.M., S.J.D., vyučujícím teorie práva na Právnické fakultě UK a soudcem Nejvyššího správního soudu České republiky. Seminář bude věnován rozhodovací praxi Nejvyššího soudu USA s důrazem na střetávání konzervatismu a liberalismu na půdě této instituce. Akce se bude konat v kavárně hotelu Central v Rybné ulici v úterý 22. 3. od 19:00. Budeme se těšit na Vaší účast.

Vaše Common Law SocietyDear Common Law Society friends,

we would like to invite you to a seminar with doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D., a jurisprudence lecturer at the Faculty of Law - Charles University in Prague and a Supreme Administrative Court of the Czech Republic judge. The seminar will be dedicated to decision trends of the U.S. Supreme Court with focus on the conflict of liberalism and conservatism in the branch. The event will take place at Central hotel cafe on Tuesday March 22 at 19:00. We are looking forward to seeing you there.

Common Law Society

Generální partner

Partneři