Letní škola zdravotnického práva

Zdravotnické právo je multidisciplinárním oborem, kterému se dnes dostává stále více pozornosti. Common Law Society pro Vás letos připravuje druhý ročník letní školy věnované tomuto rozvíjejícímu se právnímu odvětví. Cílem akce je šířit povědomí o zdravotnickém právu mezi právníky i zdravotnické pracovníky, zejména studenty těchto oborů. Vzhledem k účasti příslušníků obou profesí by měla být letní škola také platformou pro výměnu poznatků a názorů ohledně sporných otázek poskytování zdravotních služeb a systému zdravotnictví.

Program je tvořen sérií přednášek a workshopů věnovaných aktuálním otázkám zdravotnické praxe, se zaměřením na úpravu práv a povinností při poskytování zdravotních služeb, zdravotního pojištění i veřejného zdraví. Semináře jsou vedeny odborníky z teorie i praxe zdravotnické práva, ale i dalších oborů se zdravotnictvím souvisejících.

První ročník proběhl v září 2018 v Praze na půdě Právnické fakulty UK (a nejen tam).

Více informací o Letní škole zdravotnického práva 2019 naleznete na webových a facebookových stránkách.

Generální partner

Partneři