Role Ústavního soudu v právním systému ČR

st 11.4.2012, 16:00 – 18:00, Místnost č. 220

Dovolujeme si Vás pozvat na diskuzní panel “Role Ústavního soudu v právním systému ČR”.

Role Ústavního soudu v právním systému ČR

Vážení přátelé,

Dovolujeme si Vás pozvat na diskuzní panel “Role Ústavního soudu v právním systému ČR”.

Jaký vliv mají nálezy Ústavního soudu na právní pořádek ČR? Jaké je postavení Ústavního soudu v rámci našeho soudního systému a jak jej lze chápat v kontextu Evropské unie? Nejen na tyto otázky se naši hosté pokusí najít odpověď.

Těšit se můžete na experty na ústavní právo, kteří se tímto právním oborem dlouhodobě zabývají – a to jak v teoretické, tak i v praktické rovině. Naše pozvání přijali

Prof. JUDr. Aleš GERLOCH, CSc.

Doc. JUDr. Jan KYSELA, Ph.D.

JUDr. Eliška WAGNEROVÁ, Ph.D.

 

Nejprve každý z řečníku přednese krátkou řeč a poté bude následovat prostor pro Vaše dotazy a diskuzi. V roli moderátora se představí JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.

Těšíme se na Vás ve středu 11.4. v 16:00 v místnosti č. 120. Všichni jste srdečně zváni!

 

CLS

 

Generální partner

Partneři