Tomáš Halík: Náboženství a ideologie

st 9.3.2016, 18:00

Proces globalizace přináší pronikavé změny na světové náboženské scéně. Je postmoderní doba dobou postsekulární? Jedním z projevů "návratu náboženství" do veřejného života je politizace světových náboženství a nárůst fundamentalismu. Jaké jsou příčiny tohoto vývoje a jaké jsou alternativy? Přispějí náboženství ke střetu civilizací nebo k proměně procesu globalizace v proces komunikace kultur?

Přednáška a následná diskuse s prof. PhDr. Tomášem Halíkem, ThD,
Dr. h.c., profesorem FF UK, nositelem Templetonovy ceny. Prof. Halík je specialistou na sociologii a filozofii náboženství a mezináboženský dialog.

Přednášku pořádá Studentské hnutí za solidaritu ve spolupráci se spolkem Common Law Society.
Akce se koná v budově Právnické fakulty UK v Praze.

Budeme se na vás těšít!

Přednáška: Tomáš Halík: Náboženství a ideologieGenerální partner

Partneři