KS: Michal Bobek – Vnitřní a vnější proměny soudnictví Evropské unie

po 21.3.2016, 18:00

Vážení příznivci Common Law Society,

dovolte nám, abychom Vás pozvali na kavárenský seminář s Michalem Bobkem, českým generálním advokátem při Evropském soudním dvoře, který se uskuteční 21. března od 18:00 v kavárně Hotelu Central.

Michal Bobek vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a kromě práva získal magisterský titul i v oblasti mezinárodních vztahů. Zároveň je absolventem University of Oxford (M. Jur.), European University Institute ve Florencii (Ph.D.), Université libre de Bruxelles, University of Queensland a University of Cambridge. Michal Bobek působí jako profesor a výzkumný pracovník na University of Oxford a College of Europe. Je také předsedou České společnosti pro evropské a srovnávací právo a dlouholetým váženým členem Common Law Society. V roce 2015 se Michal Bobek stal historicky prvním českým generálním advokátem při Evropském soudním dvoře.

V rámci kavárenského semináře bude Michal Bobek hovořit na téma „Vnitřní a vnější proměny soudnictví Evropské unie“. Řeč bude o připravované reformě Soudního dvora Evropské unie, respektive Tribunálu, i o dalších zajímavých a aktuálních výzvách, kterým unijní soudnictví čelí a bude čelit. Jádrem semináře bude diskuse, při níž budete mít možnost klást Michalu Bobkovi otázky. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost diskutovat o unijním právu s jednou z nejpovolanějších osobností českého akademického života.

Budeme se těšit z Vaší účasti!

Common Law Society

KS: Michal Bobek: EUGenerální partner

Partneři