Archiv aktualit

Daniel Sarmiento: Fundamental rights as the source of European integration or disintegration?

po 4.4.2016, 16:00

Dear all,

Let us invite you to the Lord Slynn Memorial Lecture 2016, which will be held at the Faculty of Law of the Charles University in Prague (room 303) on 4 April 2016 at 4 p.m. This year, professor Daniel Sarmiento from Madrid will deliver the lecture on “Fundamental rights as the source of European integration or disintegration? From the refugees' crisis to the Greek referendum, with a short stop in Hungary and Poland.”

We are looking forward to seeing you!

Common Law Society

Valná hromada Common Law Society

po 14.3.2016, 19:30

Vážení přátelé a příznivci Common Law Society,
tímto Vám oznamujeme, že řádná Valná hromada Common Law Society se bude konat v pondělí 14. března 2016 od 19:30 hodin v místnosti č. 303.
Jste členy CLS a zajímá Vás dění ve spolku? Máte zájem se aktivně zapojit? Neváhejte, přijďte a využijte svého práva hlasovat a kandidovat!
Již od 19:00 se na místě bude podávat tradiční občerstvení.

Program Valné hromady je následující:

1 Zahájení řádné Valné hromady a volba orgánů Valné hromady
2 Přednesení zpráv orgánů CLS o činnosti za minulé období:
2.1 Zpráva Výboru o činnosti CLS - Prezident CLS
2.2 Zprávy jednotlivých členů Výboru
2.3 Zpráva Revizní komise
2.4 Zpráva šéfredaktora Common Law Review
2.5 Zpráva teamu Letních škol
3 Volby orgánů CLS:
3.1 Volba Prezidenta CLS a volba jednotlivých členů Výboru
3.2 Volba členů Revizní komise
4 Další případné body jednání schválené Valnou hromadou
5 Ukončení

Těšíme se na Vaši účast!
Vaše Common Law Society

Lámavice 2016

út 23.2.2016, 20:00, Futurum Music Bar

Jako každoročně vás všechny i letos srdečně zveme na největší párty letního semestru, tradiční LÁMAVICI CLS! Přijďte s letošními třeťáky oslavit, že se jim podařilo úspěšně překonat první polovinu studia a přelomit se do té druhé. Pojďte se potopit do víru tance, skvělých drinků a zábavných soutěží jako Titanic (s úspěšnějším koncem, samozřejmě)! :-) 
Letos se na vás budeme těšit ve smíchovském music clubu FUTURUM, kde na vás budou čekat oblíbené drinky za zvýhodněnou cenu - vše za 69,- Kč (cuba libre, vodka s džusem, tequila sunrise).

KS s doktorem Lipovským na téma Článek 3 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv

út 15.3.2016, 19:00

Vážení příznivci Common Law Society,

rádi bychom vás tímto pozvali na další z našich kavárenských seminářů, který se tentokrát bude konat 15. 3. od 19:00 v hotelu Central. Naším hostem bude Mgr. Milan Lipovský, Ph.D., který promluví na bohužel stále velmi aktuální téma, a to zákaz mučení, nelidského a ponižujícího zacházení tak, jak je psáno v čl. 3 EÚLP. Budeme se z vaší účasti těšit!

Vaše Common Law Society

Tomáš Halík: Náboženství a ideologie

st 9.3.2016, 18:00

Proces globalizace přináší pronikavé změny na světové náboženské scéně. Je postmoderní doba dobou postsekulární? Jedním z projevů "návratu náboženství" do veřejného života je politizace světových náboženství a nárůst fundamentalismu. Jaké jsou příčiny tohoto vývoje a jaké jsou alternativy? Přispějí náboženství ke střetu civilizací nebo k proměně procesu globalizace v proces komunikace kultur?

Přednáška a následná diskuse s prof. PhDr. Tomášem Halíkem, ThD,
Dr. h.c., profesorem FF UK, nositelem Templetonovy ceny. Prof. Halík je specialistou na sociologii a filozofii náboženství a mezináboženský dialog.

Přednášku pořádá Studentské hnutí za solidaritu ve spolupráci se spolkem Common Law Society.
Akce se koná v budově Právnické fakulty UK v Praze.

Budeme se na vás těšít!

KS s doktorem Petrem Kreuzem na téma čarodějnických procesů

čt 10.3.2016, 19:00

Vážení příznivci Common Law Society,

rádi bychom Vás pozvali na kavárenský seminář, na kterém vystoupí PhDr. Petr Kreuz PhD., a který promluví na téma čarodějnických procesů. Magie a víra v čarodějnice představuje obecně antropologický fenomén, který provází lidskou společnost od jejích počátků. V určitých vývojových fázích různých kulturních okruhů se provozování magie (kouzelnictví, popř. čarodějnictví) stávalo a stává objektem pronásledování. Obsahem semináře bude přehled vývoje hmotněprávních ustanovení o postihu deliktu magie (tj. kouzelnictví a čarodějnictví) v Evropě od pozdní antiky do konce 18. století, s časovým těžištěm v období raného novověku. Pozornost bude věnována především dvěma hlavním formám deliktu magie, tj. kouzelnictví a čarodějnictví. Bude nastíněn také vývoj trestního práva procesního, které (v podobě tzv. inkvizičního procesu) v pozdním středověku vytvořilo podmínky pro konání čarodějnických procesů v Evropě. Budeme se z vaší účastí těšit.

Vaše Common Law Society

David Kosař: Uprchlická krize jako výzva pro české azylové právo a politiku

po 7.3.2016, 18:00, místnost č. 303, PF UK

Vážení příznivci Common Law Society,

dovolte nám, abychom vás pozvali na přednášku Davida Kosaře z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (PF MU) na téma „Uprchlická krize jako výzva pro české azylové právo a politiku“. Přednáška je součástí Roku s uprchlíky, který organizujeme společně s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze (PF UK) a dalšími studentskými spolky. Naším cílem je přispět k současné veřejné diskusi na uprchlické téma zvýšením právního povědomí o příčinách, důsledcích i možných řešeních nastalé krize. Po geopolitickém kontextu uprchlické krize a roli Evropské unie a jejího práva při jejím řešení, kterým byly věnovány dvě přednášky na podzim 2015, se nyní společně s Davidem Kosařem ponoříme do českého azylového práva a politiky a výzev, které jim uprchlická krize přinesla.

David Kosař je vedoucí Katedry ústavního práva a politologie na PF MU. Během své bohaté právnické kariéry působil mimo jiné i jako asistent na Nejvyšším správním soudě a Ústavním soudě. Je odborníkem a autorem mnoha publikací v oborech srovnávacího ústavního práva, ústavní teorie, základních lidských práv, azylu a uprchlictví, nezávislosti soudů a soudců, mezinárodního práva nebo práva EU. V roce 2015 získal David Kosař jako první ve svém oboru prestižní ERC grant.

Přednáška se uskuteční v pondělí 7. března 2016 od 18:00 na PF UK (místnost č. 303).

Budeme se těšit z vaší účasti.

CLS Summer School ['16]: The Many Crises of the European Union, View from a Mountain

ne 10.7.2016, 16:00 – ne 24.7.2016, 10:00, Patejdlova bouda, Špindlerův Mlýn 83

Dear friends,

Let us invite you to the 2016 edition of the Common Law Society Summer School: View from a Mountain, this time on THE MANY CRISES OF THE EUROPEAN UNION. The summer school will be held in the traditionnal settings of the Giant Mountains from 10 to 24 July 2016. We are waiting for your application and are looking forward to seeing you in July!
Who will come to the Giant Mountains as a lecturer?

Key note lecture: Koen Lenaerts, President of the European Court of Justice

Lectures and seminars by Jan Komárek (LSE) and guests (only confirmed are mentioned): Ana Beduschi (Exeter), Marija Bartl (Amsterdam/Harvard), Marco Dani (Trento), Irena Kalhousová (LSE), Mareike Kleine (LSE), Kubo Mačák (Exeter), Paul Linden Retek (Yale), Jonathan White (LSE), Mike Wilkinson (LSE)

For more information and the application form, please visit our website:http://summer.society.cz/en/.
CLS Team

KS s doktorem Hamerníkem na téma 20 let od rozsudku Bosman: Co přinesl sportovnímu světu?

čt 25.2.2016, 20:00, Hotel Central, Rybná 8

Vážení příznivci Common Law Society,
dovolte nám, abychom Vás pozvali na první kavárenský seminář letního semestru, tentokrát se sportovně-právní tématikou. Na sklonku loňského roku uplynulo 20 let od vydání rozsudku Bosman. Nejslavnější rozhodnutí Evropského soudního dvora v oblasti sportu vstoupilo do dějin, když odsoudilo nedovelené omezení volného pohybu pracovníků v podobě přestupového poplatku a hráčských kvót, čímž otevřelo dveře neomezeným přestupům fotbalistů v Evropě. Bez tohoto verdiktu by například nebylo možné, aby italský fotbalový klub Inter Milán vyhrál v roce 2010 prestižní Ligu mistrů, aniž by se ve finále objevil na hřišti jediný Ital.

O rozsudku samotném, o jeho kontextu i významu pro dnešní sportovní svět, ale i o souvisejícím osobním příběhu Jeana-Marca Bosmana s Vámi přijde diskutovat JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D. z Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, který je autorem mnoha odborných publikací souvisejících s tímto rozhodnutím. Kavárenský seminář se uskuteční ve čtvrtek 25. února 2016 od 20 hodin v Central Hotelu (Rybná 8, Praha 1).
Budeme se těšit z Vaší účasti.
Vaše Common Law Society

Panelová diskuze na téma Rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu

po 22.2.2016, 18:00, Právnická fakulta, místnost č. 303

Common Law Society vás tímto srdečně zve na diskuzní panel na téma "Rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu". Nad novelizací zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, který společně se změnou ústavního zákona garantuje rozšíření pramovomocí úřadu, přijdou debatovat hosté, kteří přijali naše pozvání. Mezi nimi bude například senátor Miroslav Nenutil a ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier. Do debaty se mohou zapojit i studenti, kteří jsou tímto srdečně zvání do místnosti č. 303 v pondělí 22. 2. 2016 od 18:00. Budeme se z vaší účasti těšit.

Vaše Common Law Society

Panelová diskuze na téma "Nenávist na internetu"

st 24.2.2016, 18:00, Právnická fakulta, místnost č. 220

Studentské hnutí za solidaritu a spolek Common Law Society Vás tímto srdečně zvou na panelovou diskusi na téma Nenávisti na internetu, která proběhne dne 24.2.2016 v budově Právnické fakulty UK od 18 hodin (místnost 220), a které bude předcházet promítání alternativního filmu Nenávist, který se tématem také zabývá.
Těšit se můžete na následující hosty, kteří budou mít v rámci diskuze svůj příspěvek:
PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. (Katedra psychologie FF UK),

JUDr. PhDr. Marek Antoš, LL.M. Ph.D. (Katedra ústavního práva PF UK),

Mgr. Zbyněk Tarant, Ph.D. (Katedra blízkovýchodních studií FF ZČU),

Mgr. Petr Lupač, Ph.D. (Katedra sociologie FF UK),

Petr Honzejk (Hospodářské noviny).
Budeme se na vás těšit,
Vaše Common Law Society

Jazykové kurzy CLS - LS 2015/16

po 8.2.2016, 21:00 – po 29.2.2016, 23:59, Právnická fakulta

Common Law Society nabízí nově ve spolupráci s prestižní jazykovou školou AKCENT kurzy cizích jazyků, které doplňují odbornou fakultní jazykovou výuku. Kurzy jsou otevřeny jak členům CLS, tak i ostatním studentům, jejich výuka probíhá navíc přímo na půdě Právnické fakulty. Ačkoliv se cena kurzů drží příjemně nízko, kvalita výuky je naopak vysoká. Lektoři jsou výhradně odborníci ze školy AKCENT, kteří mají bohaté zkušenosti a dokáží vyhovět veškerým specifickým potřebám svých studentů.

Jaro s uprchlíky

Přidáno dne 24.1.2016

 

Vážení příznivci Common Law Society, 

 

na webových stránkách jsme rozšířili kategorii akcí z "Podzimu s uprchlíky" na celý "Rok s uprchlíky". Těšit se tak můžete na, oproti temnějšímu podzimu, pozitivnější "Jaro s uprchlíky", které bude zaměřené na politická řešení situace, možnosti zlepšení, filozofické a sociologické aspekty, roli neziskového sektoru, praxi při kontaktu s uprchlíky i na regulaci a potírání společensky nežádoucího chování ve vztahu k uprchlíkům.

Relokace žadatelů o azyl jako řešení migrační krize?

st 2.12.2015, 19:00 – 21:00, CP1 Café & Wine Bar

Vážení příznivci Common Law Society, 

rádi bychom vás tímto pozvali na kavárenský seminář na téma "Relokace žadatelů o azyl jako řešení migrační krize?". V rámci kavárenského semináře, který se uskuteční 2. prosince 2015 od 19:00 v Hotelu Central, vystoupí Mgr. Jan Grinc, Ph.D. z katedry ústavního práva na PF UK.

Mají si kde hrát?: Zajišťování migrujících rodin s dětmi v České republice pohledem mezinárodního práva lidských práv

po 7.12.2015, 16:30, místnost 213

V pondělí 7. prosince 2015 od 16:30 v místnosti č. 213 Právnické fakulty UK proběhne přednáška předního odborníka na lidská práva, advokáta JUDr. et Bc. Maroše Matiaška LL.M. zaměřená na problematiku zajišťování rodin s dětmi v České republice.

Filmový seminář s Mgr. Jakubem Drápalem

po 14.12.2015, 18:00, PF UK, místnost č. 403

Vážení příznivci Common Law Society,

tímto vás srdečně zveme na další z řady filmových seminářu pořádaných naším spolkem. Tentokrát se můžete těšit na snímek Ex offo, který po jeho promítnutí rozebere Mgr. Jakub Drápal, který naší fakultu vystudoval v letošním roce, a který napsal svou vlastní knihu popisující život JUDr. Kamilla Reslera, což byl obhájce K. H. Franka. Budeme se z vaší účasti těšit,

Vaše Common Law Society

Workshop: Uprchlické kvóty jako nástroj řešení krize?

čt 17.12.2015, 15:30, PF UK, místnost č. 38

Vážení členové a příznivci Common Law Society,

rádi bychom Vás pozvali na předvánoční workshop na téma "Uprchlické kvóty jako nástroj řešení krize?", který organizuje Česká společnost pro evropské a srovnávací právo ve spolupráci s Právníckou fakultou Univerzity Karlovy a se studentským spolkem Common Law Society, a který se koná přímo v prostorách PF UK (místnost č. 38) 17. 12. od 15:30.

Bližší informace o celé události naleznete zde: http://csesp.cz/budouci/kulaty-stul-uprchlicke-kvoty-jako-reseni-krize/

Budeme se z vaší účasti velmi těšit

KS s docentem Kühnem

po 7.12.2015, 20:00, Hoten Central Praha, Rybná 8

Vážení příznivci CLS,

rádi bychom Vás pozvali na kavárenský seminář s doc. Zdeňkem Kuhnem na téma Kárná odpovědnost v justičních profesích.

Doc. Kuhn je v současné době předsedou jednoho z kárných senátů Nejvyššího správního soudu, který řeší provinění exekutorů a byl v této souvislosti i mediálně činný: http://domaci.ihned.cz/c1-64773600-nejvyssi-spravni-soud-poprve-odvolal-...

Budete tak mít možnost diskutovat s jedním z největších odborníků na dané téma v České republice.

Těšíme se na vás!

Norimberský týden: KS s doktorem Lipovským

út 1.12.2015, 19:00

Vážení příznivci CLS a PDK,

studentské spolky Common Law Society a Prager Deutscher Klub si vás dovolují pozvat na kavárenský seminář s Mgr. Milanem Lipovským, Ph.D., který promluví na téma právního základu Norimberských procesů.

Kavárenský seminář se koná v rámci projektu "Norimberský týden", který se pořádá u příležitosti 70. výročí zahájení Norimberských procesů. Pokud tedy máte vztah k historii či jen chcete vědět více o této často diskutované a zajímavé problematice, pak si tuto událost jistě nenechte ujít.

Budeme se z vaší účasti těšit,
Common Law Society a Prager Deutscher Klub

Debata: Sport a lidská práva

út 1.12.2015, 16:30, PF UK, místnost č. 243

Common Law Society vás srdečně zve na druhý ročník debaty o vztahu sportu a lidských práv, jejímž hlavním pořadatelem je Pražská univerzitní skupina Amnesty International. Akce se bude konat 1. 12. 2015 od 16:30, a to v místnosti č. 243 přímo na PF UK. Těšit se můžete na přední experty z oblasti sportovního práva i zástupce neziskového sektoru -

JUDr. Pavla Hamerníka, Ph.D. (Akademie věd ČR)
Martina Balcara (Amnesty International)
JUDr. Davida Kohouta, Ph.D. (Právnická fakulta UK)
Štěpána Kyncla (Fotbal pro rozvoj)

Generální partner

Partneři