Archiv aktualit

Panelová diskuze na téma Lidská práva: (ne)smysl české politiky

út 12.4.2016, 18:00, Místnost č. 100, PF UK

"Vážení příznivci Common Law Society,

náš spolek pořádá ve spolupráci se Salonem Práva a s Ústavem státu a práva - Akademie věd ČR panelovou diskuzi na téma Lidská práva: (ne)smysl české politiky. Tato panelová diskuze proběhne u příležitosti vydání stejnojmenné knihy, která spatřila světlo světa v roce 2015 a pod kterou se jako autoři podepsali i naši vážení hosté, mezi které patří:

prof. PhDr. Václav Bělohradský, Ph.D.
doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D.
PhDr. Michal Kopeček, Ph.D.
prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc.
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.

Tato kniha vznikla jako výsledek diskuzí, které měly mimořádný veřejný ohlas a které se vedly mezi výše zmíněnými i dalšími významnými filosofy, politology, sociology a historiky. Mezi dalšími autory jsou také bývalí i současní soudci a soudkyně či vysocí úředníci mezinárodních organizací.

Podobná debata již jednou proběhla v knihovně Václava Havla, ale jelikož téma, o kterém kniha pojednává, je stále více aktuální, rozhodli jsme se tuto panelovou diskuzi ještě jednou uspořádat přímo v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Tato panelová diskuze proběhne v úterý 12. 4. 2016, a to od 18 hodin v největší místnosti na PF UK č. 100. Zvaní jsou studenti všech fakult Univerzity Karlovy, ale i studenti univerzit ostatních, stejně jako i široká veřejnost a všichni přátelé akademické obce. Z vaší účasti se budeme těšit.

Vaše Common Law Society“

KS: Jan Kudrna - Povolební změny v Polsku

st 6.4.2016, 19:00, CP1 Café & Bistrot (Konviktská 24, 110 00 Praha 1)

Vážení příznivci Common Law Society,

dovolujeme si Vás pozvat na další ze série kavárenských seminářů, tentokrát s JUDr. Janem Kudrnou, Ph.D., vyučujícím ústavního práva a expertem na polské právo. Seminář bude věnován problematice povolebních změn v Polsku.

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost diskutovat o aktuální problematice v neformální atmosféře!

Těšíme se na viděnou ve středu 6. 4. od 19:00 v kavárně CP1 Café & Bistrot v Konviktské ulici.

Vaše Common Law Society

KS: Petr Hůrka – Postavení žen v pracovním právu

út 29.3.2016, 19:30, Kavárna hotelu Central (Rybná 8)

Vážení příznivci Common Law Society,

rádi bychom vás tímto pozvali na další z našich kavárenských seminářů, který se tentokrát bude konat 29. 3. od 19:30 v hotelu Central. Naším hostem bude doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., který promluví na velmi aktuální téma, a to postavení žen v pracovním právu (nejen) ve stínu aktuální novely zákoníku práce. Budeme se těšit na vaši účast!

Vaše Common Law Society

KS: Jan Štovíček - Právní aspekty a aktuální výzvy boje proti dopingu

út 5.4.2016, 20:00

Vážení příznivci Common Law Society,

přijměte naše pozvání na kavárenský seminář s JUDr. Janem Šťovíčkem, Ph.D. na téma „Právní aspekty a aktuální výzvy boje proti dopingu“, který se uskuteční 5. dubna od 20:00 v kavárně Hotelu Central (Rybná 8, Praha 1).
JUDr. Jan Štovíček, Ph.D. je předním českým odborníkem na sportovní právo. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je členem Mezinárodního odvolacího soudu a předsedou Antidopingové disciplinární komise Mezinárodní automobilové federace, členem Sboru soudců Mezinárodní motocyklové federace, členem Výkonného výboru a předsedou Legislativní rady Českého olympijského výboru a prvním viceprezidentem autoklubu ČR. Od 4. ledna 2016 je JUDr. Jan Štovíček, Ph.D. také rozhodcem Arbitrážního soudu pro sport v Lausanne. V loňském roce si získal pozornost české veřejnosti jako právní zástupce cyklisty Romana Kreuzigera v jeho sporu s Mezinárodní cyklistickou unií.
V rámci kavárenského semináře bude JUDr. Jan Štovíček, Ph.D. hovořit o právních aspektech a aktuálních výzvách boje proti dopingu ve sportu. Nenechte si ujít příležitost diskutovat o boji proti dopingu s předním odborníkem na tuto oblast.

Budeme se těšit z vaší účasti.
Common Law Society

KS: Zdeněk Kühn - Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu USA/Decision Trends of the U.S. Supreme Court: Conservatism vs Liberalism

út 22.3.2016, 19:00

Vážení příznivci Common Law Society,
rádi bychom Vás pozvali na kavárenský seminář s panem doc. JUDr. Zdeňkem Kühnem, Ph.D., LL.M., S.J.D., vyučujícím teorie práva na Právnické fakultě UK a soudcem Nejvyššího správního soudu České republiky. Seminář bude věnován rozhodovací praxi Nejvyššího soudu USA s důrazem na střetávání konzervatismu a liberalismu na půdě této instituce. Akce se bude konat v kavárně hotelu Central v Rybné ulici v úterý 22. 3. od 19:00. Budeme se těšit na Vaší účast.
Vaše Common Law Society

Dear Common Law Society friends,
we would like to invite you to a seminar with doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D., a jurisprudence lecturer at the Faculty of Law - Charles University in Prague and a Supreme Administrative Court of the Czech Republic judge. The seminar will be dedicated to decision trends of the U.S. Supreme Court with focus on the conflict of liberalism and conservatism in the branch. The event will take place at Central hotel cafe on Tuesday March 22 at 19:00. We are looking forward to seeing you there.
Common Law Society

Exkurze do Vazební věznice Pankrác

čt 24.3.2016, 10:00, Vazební věznice Pankrác

Vážení příznivci Common Law Society,

stejně jako v uplynulých letech, i tento rok jsme si pro vás připravili možnost zúčastnist se exkurze do Vazební věznice Pankrác. Bude možno vidět jak její pietní část, tak věznici samotnou. Celá akce proběhne 24. 3. od 10:00, a to jen pro 27 lidí, kterým se povede přihlásit na exkurzi jako prvním. Nejedná se o žádný den otevřených dveří, ale o oficiální exkurzi, která je domluvena s vedením věznice. Proto prosím veškeré dotazy směřujte přímo na nás! Do přihlášky je též nutno uvést číslo svého občanského průkazu!

Vaše Common Law Society

KS: David Uhlíř – ústavní stížnosti

čt 17.3.2016, 20:00

Vážení příznivci Common Law Society,

rádi bychom Vás pozvali na kavárenský seminář s panem doktorem David Uhlířem, vyučujícím občanského práva a již přes rok soudcem Ústavního soudu České republiky. Pan doktor bude mluvit o ústavních stížnostech, jedné z nejvýznamnějších agend Ústavního sodu, jejichž počet v posledních letech pravidelně přesahuje čtyři tisíce. Seminář se uskuteční v hotelu Central, ve čtvrtek 17. března od dvaceti hodin. Budeme se těšit na Vaší účast.

Vaše Common Law Society

KS: Michal Bobek – Vnitřní a vnější proměny soudnictví Evropské unie

po 21.3.2016, 18:00

Vážení příznivci Common Law Society,

dovolte nám, abychom Vás pozvali na kavárenský seminář s Michalem Bobkem, českým generálním advokátem při Evropském soudním dvoře, který se uskuteční 21. března od 18:00 v kavárně Hotelu Central.

Michal Bobek vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a kromě práva získal magisterský titul i v oblasti mezinárodních vztahů. Zároveň je absolventem University of Oxford (M. Jur.), European University Institute ve Florencii (Ph.D.), Université libre de Bruxelles, University of Queensland a University of Cambridge. Michal Bobek působí jako profesor a výzkumný pracovník na University of Oxford a College of Europe. Je také předsedou České společnosti pro evropské a srovnávací právo a dlouholetým váženým členem Common Law Society. V roce 2015 se Michal Bobek stal historicky prvním českým generálním advokátem při Evropském soudním dvoře.

V rámci kavárenského semináře bude Michal Bobek hovořit na téma „Vnitřní a vnější proměny soudnictví Evropské unie“. Řeč bude o připravované reformě Soudního dvora Evropské unie, respektive Tribunálu, i o dalších zajímavých a aktuálních výzvách, kterým unijní soudnictví čelí a bude čelit. Jádrem semináře bude diskuse, při níž budete mít možnost klást Michalu Bobkovi otázky. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost diskutovat o unijním právu s jednou z nejpovolanějších osobností českého akademického života.

Budeme se těšit z Vaší účasti!

Common Law Society

Daniel Sarmiento: Fundamental rights as the source of European integration or disintegration?

po 4.4.2016, 16:00

Dear all,

Let us invite you to the Lord Slynn Memorial Lecture 2016, which will be held at the Faculty of Law of the Charles University in Prague (room 303) on 4 April 2016 at 4 p.m. This year, professor Daniel Sarmiento from Madrid will deliver the lecture on “Fundamental rights as the source of European integration or disintegration? From the refugees' crisis to the Greek referendum, with a short stop in Hungary and Poland.”

We are looking forward to seeing you!

Common Law Society

Valná hromada Common Law Society

po 14.3.2016, 19:30

Vážení přátelé a příznivci Common Law Society,
tímto Vám oznamujeme, že řádná Valná hromada Common Law Society se bude konat v pondělí 14. března 2016 od 19:30 hodin v místnosti č. 303.
Jste členy CLS a zajímá Vás dění ve spolku? Máte zájem se aktivně zapojit? Neváhejte, přijďte a využijte svého práva hlasovat a kandidovat!
Již od 19:00 se na místě bude podávat tradiční občerstvení.

Program Valné hromady je následující:

1 Zahájení řádné Valné hromady a volba orgánů Valné hromady
2 Přednesení zpráv orgánů CLS o činnosti za minulé období:
2.1 Zpráva Výboru o činnosti CLS - Prezident CLS
2.2 Zprávy jednotlivých členů Výboru
2.3 Zpráva Revizní komise
2.4 Zpráva šéfredaktora Common Law Review
2.5 Zpráva teamu Letních škol
3 Volby orgánů CLS:
3.1 Volba Prezidenta CLS a volba jednotlivých členů Výboru
3.2 Volba členů Revizní komise
4 Další případné body jednání schválené Valnou hromadou
5 Ukončení

Těšíme se na Vaši účast!
Vaše Common Law Society

Lámavice 2016

út 23.2.2016, 20:00, Futurum Music Bar

Jako každoročně vás všechny i letos srdečně zveme na největší párty letního semestru, tradiční LÁMAVICI CLS! Přijďte s letošními třeťáky oslavit, že se jim podařilo úspěšně překonat první polovinu studia a přelomit se do té druhé. Pojďte se potopit do víru tance, skvělých drinků a zábavných soutěží jako Titanic (s úspěšnějším koncem, samozřejmě)! :-) 
Letos se na vás budeme těšit ve smíchovském music clubu FUTURUM, kde na vás budou čekat oblíbené drinky za zvýhodněnou cenu - vše za 69,- Kč (cuba libre, vodka s džusem, tequila sunrise).

KS s doktorem Lipovským na téma Článek 3 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv

út 15.3.2016, 19:00

Vážení příznivci Common Law Society,

rádi bychom vás tímto pozvali na další z našich kavárenských seminářů, který se tentokrát bude konat 15. 3. od 19:00 v hotelu Central. Naším hostem bude Mgr. Milan Lipovský, Ph.D., který promluví na bohužel stále velmi aktuální téma, a to zákaz mučení, nelidského a ponižujícího zacházení tak, jak je psáno v čl. 3 EÚLP. Budeme se z vaší účasti těšit!

Vaše Common Law Society

Tomáš Halík: Náboženství a ideologie

st 9.3.2016, 18:00

Proces globalizace přináší pronikavé změny na světové náboženské scéně. Je postmoderní doba dobou postsekulární? Jedním z projevů "návratu náboženství" do veřejného života je politizace světových náboženství a nárůst fundamentalismu. Jaké jsou příčiny tohoto vývoje a jaké jsou alternativy? Přispějí náboženství ke střetu civilizací nebo k proměně procesu globalizace v proces komunikace kultur?

Přednáška a následná diskuse s prof. PhDr. Tomášem Halíkem, ThD,
Dr. h.c., profesorem FF UK, nositelem Templetonovy ceny. Prof. Halík je specialistou na sociologii a filozofii náboženství a mezináboženský dialog.

Přednášku pořádá Studentské hnutí za solidaritu ve spolupráci se spolkem Common Law Society.
Akce se koná v budově Právnické fakulty UK v Praze.

Budeme se na vás těšít!

KS s doktorem Petrem Kreuzem na téma čarodějnických procesů

čt 10.3.2016, 19:00

Vážení příznivci Common Law Society,

rádi bychom Vás pozvali na kavárenský seminář, na kterém vystoupí PhDr. Petr Kreuz PhD., a který promluví na téma čarodějnických procesů. Magie a víra v čarodějnice představuje obecně antropologický fenomén, který provází lidskou společnost od jejích počátků. V určitých vývojových fázích různých kulturních okruhů se provozování magie (kouzelnictví, popř. čarodějnictví) stávalo a stává objektem pronásledování. Obsahem semináře bude přehled vývoje hmotněprávních ustanovení o postihu deliktu magie (tj. kouzelnictví a čarodějnictví) v Evropě od pozdní antiky do konce 18. století, s časovým těžištěm v období raného novověku. Pozornost bude věnována především dvěma hlavním formám deliktu magie, tj. kouzelnictví a čarodějnictví. Bude nastíněn také vývoj trestního práva procesního, které (v podobě tzv. inkvizičního procesu) v pozdním středověku vytvořilo podmínky pro konání čarodějnických procesů v Evropě. Budeme se z vaší účastí těšit.

Vaše Common Law Society

David Kosař: Uprchlická krize jako výzva pro české azylové právo a politiku

po 7.3.2016, 18:00, místnost č. 303, PF UK

Vážení příznivci Common Law Society,

dovolte nám, abychom vás pozvali na přednášku Davida Kosaře z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (PF MU) na téma „Uprchlická krize jako výzva pro české azylové právo a politiku“. Přednáška je součástí Roku s uprchlíky, který organizujeme společně s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze (PF UK) a dalšími studentskými spolky. Naším cílem je přispět k současné veřejné diskusi na uprchlické téma zvýšením právního povědomí o příčinách, důsledcích i možných řešeních nastalé krize. Po geopolitickém kontextu uprchlické krize a roli Evropské unie a jejího práva při jejím řešení, kterým byly věnovány dvě přednášky na podzim 2015, se nyní společně s Davidem Kosařem ponoříme do českého azylového práva a politiky a výzev, které jim uprchlická krize přinesla.

David Kosař je vedoucí Katedry ústavního práva a politologie na PF MU. Během své bohaté právnické kariéry působil mimo jiné i jako asistent na Nejvyšším správním soudě a Ústavním soudě. Je odborníkem a autorem mnoha publikací v oborech srovnávacího ústavního práva, ústavní teorie, základních lidských práv, azylu a uprchlictví, nezávislosti soudů a soudců, mezinárodního práva nebo práva EU. V roce 2015 získal David Kosař jako první ve svém oboru prestižní ERC grant.

Přednáška se uskuteční v pondělí 7. března 2016 od 18:00 na PF UK (místnost č. 303).

Budeme se těšit z vaší účasti.

CLS Summer School ['16]: The Many Crises of the European Union, View from a Mountain

ne 10.7.2016, 16:00 – ne 24.7.2016, 10:00, Patejdlova bouda, Špindlerův Mlýn 83

Dear friends,

Let us invite you to the 2016 edition of the Common Law Society Summer School: View from a Mountain, this time on THE MANY CRISES OF THE EUROPEAN UNION. The summer school will be held in the traditionnal settings of the Giant Mountains from 10 to 24 July 2016. We are waiting for your application and are looking forward to seeing you in July!
Who will come to the Giant Mountains as a lecturer?

Key note lecture: Koen Lenaerts, President of the European Court of Justice

Lectures and seminars by Jan Komárek (LSE) and guests (only confirmed are mentioned): Ana Beduschi (Exeter), Marija Bartl (Amsterdam/Harvard), Marco Dani (Trento), Irena Kalhousová (LSE), Mareike Kleine (LSE), Kubo Mačák (Exeter), Paul Linden Retek (Yale), Jonathan White (LSE), Mike Wilkinson (LSE)

For more information and the application form, please visit our website:http://summer.society.cz/en/.
CLS Team

KS s doktorem Hamerníkem na téma 20 let od rozsudku Bosman: Co přinesl sportovnímu světu?

čt 25.2.2016, 20:00, Hotel Central, Rybná 8

Vážení příznivci Common Law Society,
dovolte nám, abychom Vás pozvali na první kavárenský seminář letního semestru, tentokrát se sportovně-právní tématikou. Na sklonku loňského roku uplynulo 20 let od vydání rozsudku Bosman. Nejslavnější rozhodnutí Evropského soudního dvora v oblasti sportu vstoupilo do dějin, když odsoudilo nedovelené omezení volného pohybu pracovníků v podobě přestupového poplatku a hráčských kvót, čímž otevřelo dveře neomezeným přestupům fotbalistů v Evropě. Bez tohoto verdiktu by například nebylo možné, aby italský fotbalový klub Inter Milán vyhrál v roce 2010 prestižní Ligu mistrů, aniž by se ve finále objevil na hřišti jediný Ital.

O rozsudku samotném, o jeho kontextu i významu pro dnešní sportovní svět, ale i o souvisejícím osobním příběhu Jeana-Marca Bosmana s Vámi přijde diskutovat JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D. z Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, který je autorem mnoha odborných publikací souvisejících s tímto rozhodnutím. Kavárenský seminář se uskuteční ve čtvrtek 25. února 2016 od 20 hodin v Central Hotelu (Rybná 8, Praha 1).
Budeme se těšit z Vaší účasti.
Vaše Common Law Society

Panelová diskuze na téma Rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu

po 22.2.2016, 18:00, Právnická fakulta, místnost č. 303

Common Law Society vás tímto srdečně zve na diskuzní panel na téma "Rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu". Nad novelizací zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, který společně se změnou ústavního zákona garantuje rozšíření pramovomocí úřadu, přijdou debatovat hosté, kteří přijali naše pozvání. Mezi nimi bude například senátor Miroslav Nenutil a ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier. Do debaty se mohou zapojit i studenti, kteří jsou tímto srdečně zvání do místnosti č. 303 v pondělí 22. 2. 2016 od 18:00. Budeme se z vaší účasti těšit.

Vaše Common Law Society

Panelová diskuze na téma "Nenávist na internetu"

st 24.2.2016, 18:00, Právnická fakulta, místnost č. 220

Studentské hnutí za solidaritu a spolek Common Law Society Vás tímto srdečně zvou na panelovou diskusi na téma Nenávisti na internetu, která proběhne dne 24.2.2016 v budově Právnické fakulty UK od 18 hodin (místnost 220), a které bude předcházet promítání alternativního filmu Nenávist, který se tématem také zabývá.
Těšit se můžete na následující hosty, kteří budou mít v rámci diskuze svůj příspěvek:
PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. (Katedra psychologie FF UK),

JUDr. PhDr. Marek Antoš, LL.M. Ph.D. (Katedra ústavního práva PF UK),

Mgr. Zbyněk Tarant, Ph.D. (Katedra blízkovýchodních studií FF ZČU),

Mgr. Petr Lupač, Ph.D. (Katedra sociologie FF UK),

Petr Honzejk (Hospodářské noviny).
Budeme se na vás těšit,
Vaše Common Law Society

Jazykové kurzy CLS - LS 2015/16

po 8.2.2016, 21:00 – po 29.2.2016, 23:59, Právnická fakulta

Common Law Society nabízí nově ve spolupráci s prestižní jazykovou školou AKCENT kurzy cizích jazyků, které doplňují odbornou fakultní jazykovou výuku. Kurzy jsou otevřeny jak členům CLS, tak i ostatním studentům, jejich výuka probíhá navíc přímo na půdě Právnické fakulty. Ačkoliv se cena kurzů drží příjemně nízko, kvalita výuky je naopak vysoká. Lektoři jsou výhradně odborníci ze školy AKCENT, kteří mají bohaté zkušenosti a dokáží vyhovět veškerým specifickým potřebám svých studentů.

Generální partner

Partneři