Workshop Právo, ekonomie a empirie

Datum a čas konání: pá 12.4.2019, 13:00 – 19:00, stránka akce na facebooku
Místo konání: Právnická fakulta UK
Typ akce: Akademická činnost (zobrazit více)

Katedra národního hospodářství Právnické fakulty UK ve spolupráci s Common Law Society pořádá 

Právo, ekonomie a empirie: třetí studentský workshop
 

Hlavní přednáška:   Filip Matějka, CERGE-EI: Ekonomie v demokratické společnosti

Mentoři (předběžně)

  • Zdeněk Kühn, Nejvyšší správní soud a Univerzita Karlova
  • Tomáš Sobek, Masarykova Univerzita
  • Josef Šilhán, Masarykova Univerzita
  • Tomáš Richter, Clifford Chance a Univerzita Karlova
  • Libor Dušek, Univerzita Karlova 
  • Josef Montag, Univerzita Karlova

 

Workshop je určen především studentům bakalářských, magisterských a PhD programů na právnických a ekonomických fakultách. Jeho cílem je poskytnout zpětnou vazbu studentům, kteří píší odbornou práci využívající ekonomický či empirický přístup k právu.Program workshopu bude sestávat z hlavní přednášky a jednotlivých prezentací účastníků (cca 30 min.) následovaných diskusí a doporučeními ze strany mentorů.

Obsah prezentací není tematicky omezen; vítány jsou příspěvky využívající ekonomický nebo empirický přístup ke všem oblastem práva.

Zájemci o aktivní účast nechť zašlou rozšířený abstrakt (300 až 500 slov) nebo celou práci s abstraktem na adresu broulik@prf.cuni.cz nejpozději do 11. března. Rozhodnutí o přijetí příspěvku bude účastníkům zasláno do 20. března. Zájemci o účast bez přednesení příspěvku nechť se zaregistrují na stejném emailu nejpozději do 9. dubna. V průběhu workshopu bude k dispozici káva a drobné občerstvení. Následně se bude konat neformální posezení v blízké restauraci.

Těšíme se na Vás!

Common Law Society

 

Generální partner

Partneři