Timothy Endicott: Habeas Corpus and Common Law

Datum a čas konání: út 24.2.2015, 18:00, stránka akce na facebooku
Místo konání: Místnost č. 220 / Room 220
Typ akce: Lord Slynn Memorial Lecture (zobrazit více)

For information in English, please see below.Vážení přátelé a příznivci spolku Common Law Society,je nám obrovskou ctí a potěšením Vás pozvat na každoroční Lord Slynn Memorial Lecture, kterou letos přednese děkan Právnické fakulty Oxfordské univerzity a profesor filozofie práva, Timothy Endicott. Tématem této přednášky bude „Habeas Corpus and Common Law“, tedy možnost napadnutí nezákonného zadržení jako procesní záruka osobní svobody v historii a současnosti angloamerické právní kultury.Náš vážený host, Timothy Endicott je děkanem Právnické fakulty Oxfordské univerzity od roku 2007, kde působí na Balliol College. Soustředí se na témata jurisprudence, ústavního a správního práva, zejména pak s důrazem na užívání jazyka v právu a otázky interpretace.

K lepšímu porozumění přednášky doporučujeme si přečíst související rozhodnutí Nejvyššího soudu UK, jenž je k nalezení zde:http://bit.ly/1ABlWFb .

Budeme se na Vás těšit,

Spolek Common Law Society

----

Dear friends of the Common Law Society,

It is with a tremendous honour and pleasure to invite you to the annual Lord Slynn Memorial Lecture, which will be delivered this year by Dean of the Oxford University Faculty of Law and professor of legal philosophy, Timothy Endicott. The topic of this lecture is “Habeas Corpus and Common Law”, i.e. recourse in law that may be applied before a court in cases, where the unlawful detention or imprisonment of a person is suspected, in history and in contemporary Anglo-American legal culture.

Our distinguished guest, Timothy Endicott has been Dean of the Oxford University Faculty of Law since 2007, whist being a fellow at Balliol College. His focus lies in jurisprudence, constitutional and administrative law, aiming more at law, language and interpretation.

In order to better understand the lecture, we recommend reading a related decision of the Supreme Court that can be found here:http://bit.ly/1ABlWFb .

We look forward to see you,

Common Law Society

Foto & video z akce:

Timothy Endicott: Habeas Corpus and Common Law
Přidáno 20.2.2015 / Celkem 25 fotek

Generální partner

Partneři