Právo a ekonomie: první studentský workshop

Datum a čas konání: pá 4.4.2014, 13:00 – 19:00, stránka akce na facebooku
Místo konání: Místnost č. 38, Právnická fakulta
Typ akce: Akademická činnost (zobrazit více)

Workshop je určen studentům magisterských a PhD programů na právnických a ekonomických fakultách. Jeho cílem je poskytnout zpětnou vazbu studentům, kteří píší odbornou práci využívající ekonomický přístup k právu. Program workshopu bude sestávat z úvodních přednášek a jednotlivých prezentací účastníků (cca 20 min.) následovaných diskusí a doporučeními ze strany mentorů. Autoři nejlepších příspěvků získají možnost uveřejnit svůj příspěvek na blogu Jiné Právo.

Obsah prezentací není tematicky omezen; vítány jsou příspěvky využívající ekonomický přístup k právu v oblastech 

• rekodifikace soukromého práva 
• insolvence 
• právo životního prostředí
• hospodářská soutěž a regulace
• legislativní proces a RIA
• trestní politika
• diskriminace
• soudnictví
• správní právo

Úvodní přednášky: Zdeněk Kühn, PF UK a Nejvyšší správní soud
Libor Dušek, VŠE a CERGE-EI

Mentoři: Zdeněk Kühn, Tomáš Richter, Libor Dušek, Josef Montag, Tomáš Sobek 

Zájemci o aktivní účast nechť zašlou rozšířený abstrakt (300 až 500 slov) nebo celou práci s abstraktem na adresu CSLEA@mail.com nejpozději do 28. února 2014. Rozhodnutí o přijetí příspěvku bude účastníkům zasláno do 10. března 2014. Zájemci o účast bez přednesení příspěvku nechť se zaregistrují na CSLEA@mail.com nejpozději do 28. března. Účastnický poplatek činí 200 Kč a lze jej uhradit v hotovosti v den konání workshopu. V jeho průběhu bude k dispozici káva a občerstvení.

Přílohy

Foto & video z akce:

První studentský workshop: Právo a ekonomie
Přidáno 16.4.2014 / Celkem 25 fotek

Generální partner

Partneři