Národní ústavní systémy a Evropská unie: Harmonický vztah, nebo manželství před rozvodem?

Datum a čas konání: čt 18.12.2014, 09:00 – 17:00, stránka akce na facebooku
Místo konání: Právnická fakulta UK, místnost č. 38
Typ akce: Akademická činnost (zobrazit více)

!!! Pro účast je nezbytné přihlásit se předem zde: http://www.csesp.cz/info/events !!!PROGRAM8:30 – 9:00

REGISTRACE účastníků, drobné občerstvení9:00 – 9:15

ÚVODNÍ SLOVO:

Jan Kuklík, děkan Právnické fakulty UK9:15 – 10:45 
PANEL I: PŘÍPRAVA NA VSTUP DO UNIE A PŘESUN PRAVOMOCÍ

Jiří Zemánek, soudce Ústavního soudu ČR
Nastavení ústavního rozměru členství euronovelou

Markéta Whelanová, Úřad vlády ČR
Aproximace a implementace‐harmonie nebo konflikt mezi právními systémy?

Jan Grinc, Právnická fakulta UK a Senát Parlamentu ČR
Praktická adaptace Parlamentu ČR na členství v EU

*diskuse*

Jan Kysela, Právnická fakulta UK a Senát Parlamentu ČR
Přenos pravomocí a jeho kontext 

Robert Zbíral, Právnická fakulta UPOL 
Ochrana zbytkových pravomocí členských států

*diskuse*

***
přestávka na kávu
***

11:00 – 12:30
PANEL II: ÚSTAVNÍ A HODNOTOVÝ PLURALISMUS V EVROPSKÉ UNII

Lucia Berdisová, Právnická fakulta TU a Slovenská akadémia vied
„Vezmi si Európana a spoznáš, kto si“

Veronika Marčeková, Právnická fakulta Paneurópskej univerzity
Rozhodnutie vo veci Brüstle a ústavná identita členských štátov

Petr Bříza, AK Bříza & Trubač 
Konflikt národních a unijních zájmů v praxi (case study)

*diskuse*

Helena Bončková, Právnická fakulta MUNI a Nejvyšší soud ČR
Ústavní soudy ČR a SR a jejich (ne)ochota obrátit se na ESD

Michal Bobek, College of Europe
Ústavní dialogy: možnost či povinnost ÚS položit předběžnou otázku?

*diskuse*

***
oběd
***

13:15 – 14:45
PANEL III: RŮZNÉ PŘÍKLADY PRAKTICKÝCH IMPLIKACÍ ÚSTAVNÍHO PLURALISMU

Jan Wintr, Právnická fakulta UK
Pětiprocentní uzavírací klauzule ve volbách do EP

Michal Tomášek, Právnická fakulta UK
Mechanismy rozpočtové unifikace na unijní úrovni

Marek Antoš, Právnická fakulta UK
Finanční ústava: chtějme maják, ne stěžeň!

*diskuse*

Ondrej Hamuľák, Právnická fakulta UPOL
Eurozatykač pred vybranými ústavnými súdmi: komparatívna štúdia

Martin Husovec, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law 
Ústavná ochrana súkromia a data retention: treba nám ešte ústavné súdy?

*diskuse*

***
přestávka
na
kávu
***

15:00 – 16:30
PANEL IV: OCHRANA LIDSKÝCH PRÁV V EVROPSKÉ UNII
Harald Scheu, Právnická fakulta UK
O vyšších a nižších standardech ochrany lidských práv v Evropě
Martin Smolek, zmocněnec pro zastupování ČR před ESD
Přinesla Listina EU cokoli nového?
Jan Škeřík, Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Přistoupení EU k Úmluvě a lucembursko-­‐štrasburský dialog
*diskuse*
Martina Jánošíková, Právnická fakulta UPJŠ
Charta EÚ v judikatúre Ústavného súdu SR
Jan Komárek, London School of Economics and Political Science
Proč by Listina základních práv EU neměla být součástí ústavního pořádku

16:30 – 17:00 
DISKUSE A ZÁVĚREČNÉ SLOVO

Generální partner

Partneři