Moot court ze sportovního práva 2019

Datum a čas konání: út 30.4.2019, 16:00 – 20:00, stránka akce na facebooku
Místo konání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Typ akce: Akademická činnost (zobrazit více)

Vážení příznivci Common Law Society,Centrum mimosoudního řešení sporů Právnické fakulty Univerzity Karlovy letos opět ve spolupráci se studentským spolkem Common Law Society pořádá moot court ze sportovního práva, jehož se mohou zúčastnit dvoučlenné týmy složené ze studentů magisterského studia PF UK. Na nejlepší týmy a nejlepšího mluvčího v ústním kole čekají věcné odměny.Dva nejlepší týmy postoupí do „celostátního kola“ moot courtu ze sportovního práva, ve kterém se střetnou s nejlepšími týmy z PF ZČU. Toto kolo se bude konat pod záštitou FAČR v jejím sídle.Přihlásit se je možné nejpozději 4. 4. 2019.Těšíme se na Vás!

Common Law Society

______________________________________________________Pravidla a pokyny k 6. ročníku Moot courtu ze sportovního práva na PF UK (jaro 2019)Úvod

Moot court ze sportovního práva je soutěž dvojic (dále jen „soutěžící“) jimž bude zadán fiktivní případ, jehož podobnost k jakémukoliv reálnému případu je čistě náhodná. Jedná se o případ z oblasti sportu v ČR. Pro řešení případu je možno využít předpisy obecně platného práva a regule příslušného sportovního odvětví.

Soutěž se skládá ze dvou částí, písemné a ústní. V písemné části musejí týmy vypracovat písemná podání za obě strany sporu. V ústní části pak budou týmy ústně prezentovat podaní za jednotlivé strany. Pro nejlepší týmy budou připraveny věcné odměny.Průběh moot courtu

1. Studenti PF UK se mohou do moot courtu přihlásit nejpozději 4.4.2019, 18:00. prostřednictvím přihlašovacího systému, který je zveřejněn na www.society.cz. Moot court proběhne ve složení dvoučlenných týmů studentů magisterského studia PF UK, přičemž zástupce týmu při přihlašování uvede, s kým tvoří tým. (Studenti zapsaní v tomto semestru do předmětu Sportovní právo I se přihlašují na semináři do 26.3.2019).

2. Rozeslání zadání případu spolu se všemi relevantními podklady proběhne prostřednictvím e-mailu po přihlášení soutěžního týmu.

3. 9.4.2019 proběhne během výuky sportovního práva (od 18:00 v místnosti č. 319) rozlosování tak, aby každému týmu byl přiřazen jiný soutěžní tým, na jehož 1. písemné podání bude tým reagovat a s nímž se utká v ústní části moot courtu.

4. Vypracované 1. písemné podání (rozsah do 5 normostran textu) k orgánu kompetentnímu k rozhodování takovýchto sporů podle příslušné sportovně právní regulace musí být zasláno na e-mail sportovnipravo@prf.cuni.cz nejpozději 12. 4. 2019 (24:00). Poté budou tato podání e-mailem rozeslána vylosovaným protistranám.

5. Vypracované 2. písemné podání (tj. písemné vyjádření k podání protistrany) adresované orgánu příslušnému k rozhodování tohoto sporu (rozsah do 5 normostran textu) musí být zasláno nejpozději 25.4.2019 (24:00) na e-mail sportovnipravo@prf.cuni.cz.

6. 26.4.2019 budou vyjádření k podáním rozeslána na vědomí protistranám.

7. Ústní část soutěže před porotou, která se bude konat 30.4.2019 odpoledne, proběhne na základě projednání sporu ve dvojicích týmů určených podle losu ze dne 10. 4. 2018. Dodatečným losem bude určeno, jakou stranu sporu bude soutěžící tým v ústním kole reprezentovat (tj. jeden soutěžící tým bude hájit zájmy jedné strany sporu proti druhému soutěžícímu týmu). Při celkovém lichém počtu soutěžících týmů bude jeden vylosovaný tým absolvovat ústní kolo dvakrát, přičemž se mu do celkového hodnocení započítá pouze jeho první účast v ústním kole. Každá strana dostane max. 7 minut k prezentaci svých argumentů, následně bude každá strana disponovat 3 minutami k replice na prezentaci protistrany. Přípustné jsou i doplňující otázky členů poroty. Nevylučuje se uskutečnění ústního kola ve více různých obsazeních poroty/senátech. Poté proběhne porada poroty a vyhlášení výsledků základního kola ústní části. Po základním kole budou vybrány 2 nejlepší týmy, které postoupí do finálového kola. Tyto týmy budou ve finálovém kole zastupovat opačnou stranu oproti základnímu kolu. V případě, že do finálového kola postoupí 2 týmy, které v základním kole zastupovaly stejnou stranu, tak o rozdělení stran rozhodne los.

8. Po finálovém kole proběhne porada poroty a vyhlášení vítěze moot courtu.

9. Týmy, jež se dostanou do finálového kola, postoupí do „celostátního kola“ moot courtu ze sportovního práva, ve kterém se střetnou s nejlepšími týmy z PF ZČU. Toto kolo se bude konat pod záštitou FAČR v jejím sídle.Systém hodnocení

Pro splnění celého moot courtu (a tudíž na jeho základě pro studenty zapsané v předmětu Sportovní právo I. i absolvování tohoto předmětu s hodnocením „výborně“ bez povinnosti psát esej) je nutné, aby tým dodal veškerá písemná podání ve výše uvedených termínech (na později zaslaná podání bude brán zřetel pouze v mimořádných odůvodněných případech) a zúčastnil se ústního kola.

Každé písemné podání má váhu max. 10 bodů, celkem je tak možno získat za písemná podání jedním soutěžícím týmem max. 20 bodů. V ústním kole je možné získat dalších max. 15 bodů. Dva nejlepší soutěžící týmy v součtu bodů za jejich písemná podání a základní ústní kolo postoupí do finálového ústního kola, na jehož základě bude i s ohledem na předešlá písemná podání určen celkový vítěz moot courtu (2 nejlepší týmy obdrží věcné ceny). Zvážena bude možnost navíc ocenit např. i nejlepší soutěžící tým za písemná podání a nejlepšího mluvčího v ústním kole.

Soutěž předpokládá, že každý soutěžící tým bude pracovat samostatně (v rámci jednotlivých týmů se požaduje aktivní zapojení obou členů týmu). Případné dotazy k organizaci moot courtu je možno směřovat na sportovnipravo@prf.cuni.cz.

Generální partner

Partneři