Moot court ze sportovního práva

Datum a čas konání: po 27.3.2017, 18:00 – út 4.4.2017, 23:59
Místo konání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Typ akce: Jazykové kurzy (zobrazit více)

Pravidla a pokyny k 4. Moot courtu sportovního práva na PF UK (jaro 2017)

 

Úvod

Účastníkům moot courtu (dále jen „soutěžící“) bude zadán fiktivní případ, jehož podobnost k jakémukoliv reálnému případu je čistě náhodná. Jedná se o případ z oblasti sportu v ČR. Pro řešení případu je možno využít předpisy obecně platného práva a regule příslušného sportovního odvětví.

 

Postup v realizaci moot courtu

1.       Studenti PF UK se mohou do moot courtu přihlásit nejpozději do poledne 4. 4. 2017, 12:00 hodin. Přihlásit se mohou především studenti zapsaní v letním semestru 2017 do předmětu Sportovní právo I.

Ve spolupráci s Common Law Society je umožněno přihlásit se do moot courtu v letním semestru 2017 i dalším studentům PF UK, kteří v tomto roce nenavštěvují předmět Sportovní právo I. (v tomto případě bez možnosti získání kreditů za tuto aktivitu v tomto či dalších ročnících studia, ledaže se jako řádně zapsaní studenti předmětu Sportovní právo I. zúčastní v příslušném roce dalšího moot courtu), a to ve stejném termínu prostřednictvím přihlašovacího systému, který bude zveřejněn na www.society.cz. Po prvním písemném kole proběhne vyhodnocení písemných podání tak, aby do druhého písemného kola postoupilo maximálně 16 soutěžních týmů.

Moot court proběhne ve složení studentských dvoučlenných týmů, přičemž přihlašující se studenti mohou v přihlášce uvést, s kterým dalším studentem by si přáli tvořit tento tým. Pokud nic takového neuvedou, budou soutěžní týmy studentů vytvořeny administrativně na základě došlých přihlášek.

2.       Rozeslání zadání případu spolu se všemi relevantními podklady (4. 4. 2017).

3.       Vypracování 1. písemného podání k orgánu kompetentnímu k rozhodování takovýchto sporů podle příslušné sportovně-právní regulace (do 17. 4. 2017 včetně – rozsah do 5 stran textu).

4.       Vypracování písemného vyjádření protistrany adresovaného orgánu příslušnému k rozhodování tohoto sporu (do 3. 5. 2017 včetně – rozsah do 5 stran textu). Zpracování vyjádření protistrany provede každý soutěžící tým s přihlédnutím k okolnostem případu a písemnému podání sub. 3. sepsanému jiným soutěžícím týmem v moot courtu. Přidělení podání sub. 3. jednotlivým soutěžícím týmům pro účely zpracování vyjádření protistrany proběhne losem v rámci hodiny Sportovního práva I dne 18. 4. 2017 (18:00, m.č. 319).

5.       Ústní kolo soutěže (9. 5. 2017) před porotou proběhne na základě projednání sporu ve dvojicích týmů určených podle losu ze dne 18. 4. 2017. Dodatečným losem bude určeno, jakou stranu sporu bude soutěžící tým v ústním kole reprezentovat (tj. jeden soutěžící tým bude hájit zájmy jedné strany sporu proti druhému soutěžícímu týmu; při celkovém lichém počtu soutěžících týmů bude jeden vylosovaný tým absolvovat ústní kolo dvakrát, přičemž se mu do celkového hodnocení započítá pouze jeho první účast v ústním kole).  Každá strana dostane max. 7 minut k prezentaci svých argumentů, následně bude každá strana disponovat 3 minutami k replice na prezentaci protistrany. Přípustné jsou i doplňující otázky členů poroty. Poté proběhne porada poroty a vyhlášení výsledků. Nevylučuje se uskutečnění ústního kola ve více různých obsazeních poroty/senátech.

Systém hodnocení

Pro splnění celého moot courtu (a tudíž na jeho základě pro studenty zapsané v předmětu Sportovní právo I. i absolvování tohoto předmětu s hodnocením „výborně“ bez povinnosti psát esej) je nutné, aby účastník/tým dodal veškerá písemná podání (sub 3. a 4.) ve výše uvedených termínech (tj. striktně do 12:00 příslušného dne emailem na kohout@prf.cuni.cz, na později zaslaná podání bude brán zřetel pouze v mimořádných odůvodněných případech) a zúčastnil se ústního kola.

Každé písemné podání (sub 3. a 4.) má váhu max. 10 bodů, celkem je tak možno získat za písemná podání jedním soutěžícím týmem max. 20 bodů. V ústním kole je možné získat dalších max. 10 bodů. Dva nejlepší soutěžící týmy v součtu bodů za jejich písemná podání a ústní kolo postoupí do ústního finálového kola (rovněž 9.5.2017), na jehož základě bude i s ohledem na předešlá písemná podání určen celkový vítěz moot courtu (vítězný tým obdrží věcné ceny). (Zvážena bude možnost navíc ocenit např. i nejlepší soutěžící tým za písemná podání a nejlepšího soutěžícího/tým v ústním kole).

Soutěž předpokládá, že každý soutěžící tým bude pracovat samostatně (u týmů se požaduje aktivní zapojení obou členů týmu). Případné dotazy k organizaci moot courtu je možno směřovat na kohout@prf.cuni.cz.

 

 

Generální partner

Partneři