2. ročník Letní školy sportovního práva

Datum a čas konání: pá 8.9.2017, 09:00 – ne 10.9.2017, 23:59
Místo konání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, místnost č. 117
Typ akce: Letní školy Common Law Society (zobrazit více)

Vážení příznivci Common Law Society, 
 
rádi bychom Vás tímto pozvali na 2. ročník Letní školy sportovního práva, kterou náš spolek pořádá ve spolupráci s mezioborovým centrem pro rozvoj právních dovedností PF UK a která bude pořádána pod záštitou děkana PF UK prof. JUDr. Jana Kuklíka, DrSc. Sportovní právo, nebo možná spíše právo a sport, je disciplína, která s rostoucím vlivem mezinárodních, ale i národních sportovních organizací stále více nabírá na důležitosti a které se zejména u našich západních sousedů dostává mnoho pozornosti. Jejím cílem je zejména předestřít ty nejpalčivější problémy ve světě sportu a práva, a prostřednictvím přednášek, seminářů a workshopů, které budou vedeny našimi váženými hosty, se pokusit najít pro tyto problémy řešení. Program bude dále obohacen také o exkurzi či účast na sportovním utkání.
 
Tato letní škola je také zároveň volitelným předmětem na PF UK, za který lze po splnění účasti a napsání krátké eseje získat 3 kredity. 
 
 
Mezi naše vážené hosty patří: 
 
 
JUDr. Gerhardt Bubník, LL.M.
Mgr. Jan Exner
JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D.
JUDr. David Kohout, Ph.D.
Mgr. Vít Kučera
JUDr. Jan Pauly
Mgr. et Mgr. Liběna Šrámková, LL.M.
 
Maximální počet účastníků je omezen a přihlášení na letní školu je podmíněno platbou ve výši 200,- Kč. Z vaší účasti se budeme velmi těšit. 
 
Vaše Common Law Society

Generální partner

Partneři