Akademická činnost

Hlavním záměrem studentského spolku Common Law Society je jeho akademická činnost. Studenti, kteří se v rámci spolku sdružují, pořádají akademické události, které pokrývají nejrůznější tématiku od práva common law, přes právo evropské a srovnávací, až po právní problematiku tuzemskou. Za tímto účelem zveme na akce pořádané na půdě naší fakulty jak přímo naše kantory, tak i kantory z fakult či univerzit ostatních či další hosty z prostředí advokacie, soudnictví i z dalších oblastí typických pro právní vzdělávání. Naším záměrem není pouze pokrýt pořádanými přednáškami nejrůznorodější právní tématiku, ale také se snažíme reagovat na současné světové dění, ať už z hlediska politického či jakéhokoliv jiného.

Naši akademickou činnost lze rozdělit na dvě hlavní oblasti – jednou z nich jsou akademické akce ve formě přednášek, konferencí a panelových diskuzí a tou druhou akce vzdělávací, které mají studentům a dalším zájemcům poskytnout zejména zlepšení jejich soft skills, praktických dovedností a dalších zkušeností, které se na klasických přednáškách či seminářích nenaučí.

 

AKADEMICKÉ AKCE

Panelové diskuze, přednášky, konference

Common Law Society pořádá několikrát do roka přednášky, panelové diskuze a konference, jichž se mají možnost zúčastnit jak studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy, tak široká veřejnost. Tyto akademické akce se zpravidla konají ve večerních hodinách, a to za účelem prohloubení znalostí a zlepšení povědomí veřejnosti o palčivých problémech právních i neprávních. Akademické akce pořádané naším spolkem jsou pravidelně zveřejňovány přímo zde na society.cz nebo je můžete nalézt na našem facebooku: https://www.facebook.com/commonlawsociety/, přičemž za dlouhou dobu existence spolku se mezi našimi hosty objevila nejrůznější zvučná jména. Tématika, kterou jsme naší akademickou činností pokryli, je více než bohatá.

 

Právnický filmový klub

Spolek Common Law Society dále pořádá unikátní filmové semináře, jejichž prostřednictvím spojuje umění kinematografie, která témata z právní oblasti často využívá, a právo v praxi. Na těchto seminářích se můžete dozvědět zajímavé postřehy a úvahy k jednotlivým filmům s právní tématikou, na které se vždy zaměřuje námi pozvaný odborník na danou oblast.

 

Akademický rok s uprchlíky

Uprchlická krize je téma, které Evropou zejména na přelomu let 2015/2016 velmi otřáslo. Vzhledem k tomu, že média a další informační kanály nebyly zpravidla schopné poskytnout na věc střízlivý a pravdivý obraz, který by byl podložen fakty a diskutován na vyšší úrovni, snažili jsme se celý rok pořádat přednášky, kavárenské semináře a další akce, jejichž účelem bylo zejména pozvednutí informovanosti všech zúčastněných o této problematice, a také snaha o to, aby se celková debata o uprchlické krizi dostala na vyšší úroveň, než jakou nám dennodenně předváděla nejrůznější média a internetové diskuze poháněné strachem a dezinformací.

 

Podzim s Novým občanským zákoníkem

Jak již název napovídá, Podzim s NOZ byla série přednášek zaměřená na novou občanskoprávní kodifikaci, jež proběhla v zimním semestru akademického roku 2012/2013. Studenti se během série přednášek věnovali studiu nové legislativy pod vedením přednášejících - expertů na danou problematiku.

 

VZDĚLÁVACÍ AKCE

Týdny právních profesí prakticky

Již několik let pořádá náš spolek tradičně celo-semestrální akci s názvem Týdny právních profesí prakticky. Je dobré vědět, jak fungují jednotlivé instituce v právním světě, který je plný otazníků a tmavých míst. Proto se snažíme vždy jednou za rok uspořádat exkurze s odborným doprovodem na nejrůznější instituce, které mají s oblastí práva a jurisprudence cokoli společného. Mezi námi navštěvované instituce patří zejména Ústavní soud České republiky, Nejvyšší správní soud České republiky, Nejvyšší soud České republiky, některý z obvodních soudů v Praze (zpravidla Justiční areál Na Míčánkách) či Vazební věznice Pankrác, přičemž náš sortiment se snažíme každým rokem rozšiřovat.

 

Moot courts

Simulovaná soudní řízení jsou velmi oblíbeným prostředkem k získání různých soft skills, které jsou pro každého studenta práv i pro jejich budoucího absolventa velmi dobré. Každý, kdo se simulovaného soudního procesu někdy zúčastnil, jistě dobře ví, že mimo získání nových znalostí dokáží člověka také zbavit tolik obávané nervozity při odborném vyjadřování před akademickou veřejností, a dá mu také další schopnosti, mezi které patří například tříbení právnického jazyka při vytváření různých dokumentů. Spolek Common Law Society za tímto účelem zpravidla pořádá moot court z občanského práva, přičemž od roku 2016 náš studentský spolek ve spolupráci s Českou společnosti pro evropské a srovnávací právo pořádá moot court z práva EU.

 

Erasmus week

Vzhledem k výborným zahraničním vztahům naší fakulty, kdy se pro nás, studenty, otevírá možnost vybrat si mezi více než stovkou zahraničních univerzit a šesti jazyky v rámci programu Erasmus Plus, pořádá spolek Common Law Society tzv. Erasmus week. Každoročně shromažďujeme materiály co největšího počtu partnerských škol. Tyto jsou potom volně k dostání v u propagačního stolku CLS v atriu fakulty spolu se statistikami programu a dalšími užitečnými informacemi o administrativních záležitostech. Mimo to ještě během tohoto týdne probíhají besedy s navrátilci, kteří již mají studium v zahraničí za sebou, které jsou zaštítěny přímo zahraničním oddělením naší alma mater. Více informací o programu LLP-Erasmus naleznete zde.

 

Jazykové kurzy

Jazyky patří v dnešní době neodmyslitelně k tomu, aby měl člověk co možná nejlepší uplatnění na pracovním trhu. Jelikož Právnická fakulta Univerzity Karlovy nabízí jazyky specializované na právní tématiku, členové Common Law Society se rozhodli, že by bylo dobré, aby měli studenti PF UK možnost zlepšovat svůj jazyk i v obecné rovině. Za tímto účelem pořádáme každý semestr jazykové kurzy ve spolupráci s jazykovou školou Akcent, která nám poskytuje lektory na vyučování nejrůznějších jazyků a úrovní, po kterých se na půdě PF UK naskytne poptávka. Mezi tradičně vyučované patří zejména AJ C1, NJ A1, NJ B1, FJ A1 či FJ A2. 

Minulé akce

KS: Výživné pro dítě

čt 26.4.2018, 20:00 – 22:00, kavárna Anthill, Americká 339/39, 120 00 Praha 2-Vinohrady

Zajímá vás rodinné právo a postavení dítěte v našem právním řádu? Jaké zajímavosti se týkají vyživného pro dítě? Které otázky aktuálně vyvolávají diskuse ohledně tohoto institutu? A jak se k tomuto typu výživného staví Ústavní soud?


Workshop: Role právníků v M&A transakcích

čt 26.4.2018, 18:00, Místnost č. 412, PF UK

KAPACITA NAPLNĚNA
Vážení příznivci Common Law Society,
 

Workshop první pomoci + přednáška „Neposkytnutí pomoci“

st 4.4.2018, 16:00 – 20:00, Právnická fakulta PF UK

Vážení příznivci Common Law Society,
 

Moot court ze sportovního práva 2018

po 26.3.2018, 12:00 – čt 10.5.2018, 18:00, Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Digitální ekonomika a právo: výzva, problém, příležitost?

pá 15.12.2017, 13:00, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, místnost č. 38

Zajímáte se o digitální ekonomiku a její reflexi v právním řádu? Nenechte si ujít seminář pořádaný Českou společností pro evropské a srovnávací právo a studentským spolkem Common Law Society.

ESML: Daniel Halberstam - Structural Imbalance in the EU

čt 14.12.2017, 18:00, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, místnost č. 38

Zajímáte se o evropské právo? Chcete se seznámit s výzvami, kterým Evropská unie v poslední době čelí? 

Hostem na úvodním ročníku Eric Stein Memorial Lecture studentského spolku Common Law Society bude profesor Daniel Halberstam, který v současné době působí jako Eric Stein Collegiate Professor of Law na Univerzitě v Michiganu. Daniel Halberstam je expertem na evropské právo, ústavní právo a federalismus, jenž byl mimo jiné právním poradcem v soudním sporu o Brexitu před Nejvyšším soudem Spojeného království.

Erasmus Week 2017

po 20.11.2017, 10:00 – st 22.11.2017, 13:00, Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Erasmus Week 2017 je tu! V týdnu od 20.11. se dozvíte vše potřebné, pokud uvažujete o Erasmu, a nejen to!

Workshop: Role právníků v M&A transakcích

st 8.11.2017, 20:00 – 21:30, Právnická fakulta UK, místnost č. 412

KAPACITA BYLA NAPLNĚNA
 
Vážení příznivci Common Law Society,
 
ve spolupráci s advokátní kanceláří Weil, Gotshal & Manges jsme pro Vás připravili workshop týkající se M&A transakcí.
 
Co?
Tohle se ve škole nenaučíte! Workshop Vám pomůže pochopit základní principy transakcí, jejich jednotlivé fáze a roli kterou mají transakční právníci. Fúze splynutím, akvizice, obchodní závod - chcete těmto abstraktním pojmům přiradit konkrétní obraz? Neváhejte a přijďte!
 

RPML: Duhové rodiny ve stínu práva

po 23.10.2017, 18:00, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, místnost č. 303

Zajímáte se o lidská práva? Chcete se dozvědět více o právech stejnopohlavních párů ve vztahu k právu na rodinný život?

Studentský spolek Common Law Society si Vás dovoluje pozvat na tradiční lidskoprávní přednášku Rosa Parks Memorial Lecture, která je každoročně pořádána studentským spolkem Common Law Society na počest bojovnice za lidská práva Rosy Parks. 

Politický kontext soudní moci I.

st 9.8.2017, 12:00 – ne 17.9.2017, 12:00, Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Vážení přátelé a příznivci Common Law Society,

Nadcházející akce

Letní škola zdravotnického práva

st 19.9.2018, 20:00 – ne 23.9.2018, 12:00, Praha

 

Kapacita Letní školy zdravotnického práva byla naplněna. Již není možné se přihlásit.

Generální partner

Partneři